Με υπογραφή Αθ. Πορφύρη η σύμβαση παραχώρησης της ΟΛΗΓ ΑΕ

Τους οριστικούς τίτλους τέλους στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας με την παρούσα του μορφή, βάζουν οι αποφάσεις που έλαβε κατά πλειοψηφία το διοικητικό του συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΗΓ ΑΕ αποφάσισε την χορήγηση άδειας υπογραφής της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, «ουσιωδώς υπό τους όρους του Παραρτήματος ΧΙΙ στην από 21.03.2023 Σύμβαση για την αγοραπωλησία 6.552.500 μετοχών της Εταιρείας («Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης»)». Αγοραστής είναι η Εταιρεία Συμμετοχών Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και εγγυητές του αγοραστή οι GRIMALDI EUROMED S.p.A. – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε..

Αξιομνημόνευτο είναι ότι ενώ ζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η χορήγηση της άδειας υπογραφής της Τροποποιημένης Σύμβασης, το πολυσέλιδο κείμενο ουδέποτε έφτασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτι που στηλίτευσαν τα μέλη του ΔΣ που δεν ψήφισαν θετικά επί της εισήγησης.

Συγκεκριμένα το μέλος Δημήτριος Καρώνας παίρνοντας το λόγο σημείωσε ότι:

«ως υπάλληλοι της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε. είμαστε κατά αρχήν αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του Λιμένα. Επίσης, δεν μας κοινοποιήθηκε η Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης στο σύνολό της ως εκ τούτου δεν έχουμε ενημερωθεί για το περιεχόμενό της αναφορικά με την διασφάλιση των εργαζομένων. Για τους λόγους αυτούς δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε είτε αρνητικά, είτε θετικά και γι’ αυτό ψηφίζω αποχή».

Το μέλος Χαρίλαος Τσάτσας εν συνεχεία ανέφερε ότι: «δεν μας έχει γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης και δεν έχει αποδοθεί η Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηγουμενίτσας στο Δήμο Ηγουμενίτσας. Επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση για τη Μαρίνα Ηγουμενίτσας, τα καταφύγια Συβότων, Πλαταριάς και Σαγιάδας καθώς και για το Εμπορευματικό Πάρκο. Τέλος δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα εργασιακά θέματα των εργαζομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Για όλα τα παραπάνω ψηφίζω αρνητικά επί της εισηγήσεως».

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Στεφανος Πάσχος, ψήφισε θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση με την… «προτροπή να αποδοθεί άμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηγουμενίτσας».

Θετικά, χωρίς αστερίσκους, παρατηρήσεις ή… αντιρρήσεις ψήφισαν ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτριος Κλιάφας, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Πορφύρης και το μέλος του ΔΣ Ευάγγελος Βεγίρης.

Ακολούθως το ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ αποφάσισε τη γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ της υπογραφής της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο «η αξία της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τρία κόμμα πέντε τοις εκατό (3,5%) των ετήσιων  Συνδυασμένων Πωλήσεων της Εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην Τροποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης», και την παροχή εξουσιοδότησής προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως εκπροσωπήσει την Εταιρεία και υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό την Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης και με όποιες τυχόν τεχνικής φύσεως προσθήκες ή συμπληρώσεις κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο να γίνουν προς επικαιροποίησή της.

Το 3,5% αποτελεί το… ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης των λιμενικών και άλλων υποδομών, που θα εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο από την ΟΛΗΓ ΑΕ, όπως συμβαίνει και με τις συμβάσεις του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και όχι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο μοναδικός μέτοχος της ΟΛΗΓ ΑΕ, το ΤΑΙΠΕΔ, για να επισπεύσει της διαδικασίες που εκ του νόμου προβλέπονται, δήλωσε ταυτόχρονα εγγράφως ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η υπογραφή της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης λοιπόν θα γίνει – εντός έξι μηνών – μόνον από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιο Πορφύρη.

Πληροφορίες που αναφέρουν – και διατυπώθηκαν δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας – ότι η, 600 σελίδων, Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης, είχε ήδη από το πρωί της Δευτέρας υπογραφεί και σταλεί οδικώς στην Αθήνα, προτού συνεδριάσει το ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ, προτού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και προτού ο κ. Πορφύρης εξουσιοδοτηθεί νόμιμα για την υπογραφή της… ελέγχονται ως προς την ακρίβεια τους!

πηγή: Η Θεσπρωτική