Να επιστραφεί στους αγρότες το παράβολο για τους εργάτες γης που δεν ήρθαν, ζητά ο Μάριος Κάτσης

marios_katsis

Με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Οικονομικών, ο Μάριος Κάτσης ζητά να επιστραφεί το παράβολο των 100 ευρώ στους αγρότες, το οποίο αφορά κάθε αίτηση πρόσκλησης σε μετακλητούς εργάτες γης από τρίτες χώρες, οι οποίοι τελικά δεν ήρθαν. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δήλωσε σχετικά:

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας, όπως και ολόκληρης της χώρας, βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς από τη μία βλέπουν τα εισοδήματα τους να εξανεμίζονται από τις συνέπειες της πανδημίας, και από την άλλη μένουν αβοήθητοι και χωρίς μέτρα στήριξης, ικανά να τους ενισχύσουν ουσιαστικά.

Σα να μην έφθαναν όλα αυτά, η προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τα αρμόδια Υπουργεία το θέμα των εργατών γης από τρίτες χώρες, ήρθε να προσθέσει επιπλέον  προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τον Μάιο του 2020, ώθησε τους αγρότες που επιθυμούσαν, να κάνουν αιτήσεις ώστε να προσκαλέσουν πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να εργαστούν εποχικά, πληρώνοντας παράβολο 100 ευρώ για κάθε ξεχωριστή αίτηση.

Πλήθος αγροτών από τη Θεσπρωτία, κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας, του Ασπροκκλησίου και της Κεστρίνης, έκαναν τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, αλλά οι εργάτες γης δεν ήρθαν, τουλάχιστον νόμιμα, λόγω της έξαρσης της πανδημίας και των μέτρων που επιβλήθηκαν στους συνοριακούς σταθμούς. 

Τα χρήματα όμως από τα παράβολα που είχαν πληρώσει αυτοί οι αγρότες, δεν τους επιστράφηκαν, παρά το γεγονός ότι οι εργάτες δεν ήρθαν τελικά στη χώρα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Μιλάμε για επιβάρυνση σε παραγωγούς εσπεριδοειδών κυρίως, οι οποίοι είδαν την τελευταία χρονιά τις τιμές των προϊόντων τους να κατρακυλάνε κοντά στα επίπεδα του κόστους παραγωγής. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να τους στηρίξει με ενισχύσεις, δεν τους επιστρέφει ούτε τα ποσά που άδικα τους έχει κρατήσει.  

Με την Ερώτηση μου λοιπόν, ζητώ από τους αρμόδιους Υπουργούς να επιστρέψουν στους αιτούντες αγρότες, τα ποσά εκείνα από τα παράβολα, τα οποία αφορούν τις αιτήσεις για κάθε έναν εργάτη γης από τρίτη χώρα που δεν ήρθε τελικά, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι γι’ αυτό.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς:

  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων
  • Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Επιστροφή του παραβόλου των εκατό (100) ευρώ στους αγρότες, για τους μετακλητούς εργάτες γης από τρίτες χώρες

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τους αγρότες της Θεσπρωτίας και ολόκληρης της χώρας, λόγω των συνεπειών της πανδημίας και της ανεπαρκούς ενίσχυσης τους από μέτρα στήριξης, η προχειρότητα που αντιμετώπισε η κυβέρνηση το θέμα των εργατών γης από τρίτες χώρες, ήρθε να προσθέσει επιπλέον  προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.

Στην από 01/05/20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α/20), και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 42, ορίζονταν η διαδικασία για όποιον αγρότη επιθυμούσε να προσκαλέσει πολίτη τρίτης χώρας προκειμένου να εργαστεί για εποχική αγροτική απασχόληση. Στη Θεσπρωτία εργάζονται εποχικά κάθε χρόνο εργάτες γης από τη γειτονική Αλβανία, κυρίως στη συγκομιδή των εσπεριδοειδών της ευρύτερης περιοχής της Σαγιάδας, του Ασπροκκλησίου και της Κεστρίνης, αλλά και σε άλλες αγροτικές εργασίες του νομού.

Στο εν λόγω άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων αναφέρονταν πως η αίτηση του ενδιαφερομένου αγρότη πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

Παρά το γεγονός ότι πλήθος αγροτών στη Θεσπρωτία, όπως και στην υπόλοιπη χώρα έκαναν τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, και οι αιτήσεις τους ήταν πλήρεις, οι εργάτες γης δεν εισήλθαν στην Ελλάδα κυρίως λόγω της έξαρσης της πανδημίας και των μέτρων που επιβλήθηκαν στους συνοριακούς σταθμούς, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Εξαιτίας αυτού, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, επιβαρύνθηκαν άδικα με το συγκεκριμένο ποσό, τα εκατό (100) ευρώ δηλαδή για κάθε έναν μετακλητό εργάτη γης που δεν ήρθε τελικά στη χώρα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η ζημιά που υπέστησαν να είναι διπλή, καθώς αφενός αυξήθηκε το κόστος παραγωγής λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού, αφετέρου δεν δόθηκε η δυνατότητα να τους επιστραφούν τα ποσά από τα παράβολα των αιτήσεων για τη μετάκληση των εργατών γης από τρίτες χώρες.

Επειδή οι επαγγελματίες αγρότες στη Θεσπρωτία και σε ολόκληρη τη χώρα είδαν τα εισοδήματα τους να εξανεμίζονται λόγω των συνεπειών της πανδημίας, και της ανεπαρκούς ενίσχυσης τους από μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

Επειδή επιβαρύνθηκαν άδικα με εκατό (100) ευρώ, για κάθε έναν μετακλητό εργάτη γης που δεν ήρθε τελικά στη χώρα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα

Επειδή το κόστος παραγωγής αυξήθηκε ακόμα περισσότερο τον τελευταίο χρόνο, λόγω και της έλλειψης εργατικού δυναμικού

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να επιστραφεί στους αγρότες το ποσό των εκατό (100) ευρώ του παραβόλου της αίτησης μετάκλησης, για κάθε έναν εργάτη γης από τρίτη χώρα, που δεν ήρθε τελικά, χωρίς μάλιστα δική τους υπαιτιότητα;