Οδεύει προς μονοεδρική η Θεσπρωτία;

kalph

Η απογραφή πληθυσμού είναι διαδικασία σε εξέλιξη.  Με εντελώς διαφορετικό  τρόπο αυτή την φορά αλλά με το ίδιο ζητούμενο. Να δούμε πόσοι είμαστε..

Ο πληθυσμός πέρα από κριτήριο χρηματοδότησης των Δήμων ορίζει τον αριθμό εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και τον αριθμό βουλευτικών εδρών.

Με την απογραφή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τυχόν μεταβολές στις έδρες των εκλογικών περιφερειών λόγω της μεταβολής του πληθυσμού από την προηγούμενη απογραφή του 2011. Οι αυξομειώσεις, που είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν, θα έχουν τελικά αντίκτυπο στην κατανομή των εδρών και στον σχεδιασμό όλων των κομμάτων, τα οποία αλλού θα χάνουν και αλλού θα κερδίζουν έδρες. 

Η «Καθημερινή» παρουσιάζει μία πρώτη εκτίμηση για την μεταβολή του πληθυσμού και τις αλλαγές στον εκλογικό χάρτη.

Βάση των στοιχείων αυτών οι Νομοί που επηρεάζονται στην Ήπειρο είναι της Θεσπρωτίας και της Άρτας.

Πρόκειται για τις δύο εκλογικές περιφέρειες που χάνουν μία έδρα. Έτσι η Θεσπρωτία γίνεται μονοεδρική και η Άρτα διεδρική.

Σήμερα η πρώτη έχει δύο βουλευτές και η δεύτερη εκλέγει τρεις βουλευτές.

Αν η καθοδική πορεία του πληθυσμού επιβεβαιωθεί και από τα τελικά στοιχεία της απογραφής τότε η Ήπειρος θα μετρά δύο βουλευτές λιγότερους από τους δώδεκα που διαθέτει σήμερα.

Ίσως όχι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές αλλά σίγουρα στις μεθεπόμενες.

O αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει.

Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.

Οπότε πολλά θα εξαρτηθούν από το χρόνο των εκλογών…