Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φιλιατών

Με έξι αντιδημάρχους και θητεία 2,5 ετών, σύμφωνα με την απόφαση του νέου Δημάρχου Βασιλείου Τζίγκου, συμπληρώνεται το σχήμα διοίκησης στο Δήμο Φιλιατών.

Συγκεκριμένα με την απόφαση του Δημάρχουν και με θητεία από 5.1.2024 έως και 30.6.2026, αντιδήμαρχοι ορίστηκαν oι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

  • Παρασκευάς Βλάχος του Γεωργίου
  • Ηλιάνα Σπανοπούλου – Σάρρα του Νείλου
  • Σοφία Στάθη του Σπυρίδωνος
  • Νικόλαος Μπάντιος του Ελευθερίου
  • Σπυρίδων Φερεντίνος του Ανδρέα
  • Στέφανος Μπέλλος του Αριστοτέλη (χωρίς αντιμισθία)

Στον Αντιδήμαρχο Παρασκευά Βλάχο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροτακικά και Πολεοδομικά θέματα, οδικό δίκτυο, κληροδοτήματα, κοινωνικό παντοπωλείο και συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στην Αντιδήμαρχο Ηλιάνα Σάρρα – Σπανοπούλου μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών, θέματα πολιτισμού, έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων, έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέματα υγείας, πολιτικής προστασίας και πολιτισμού.

Στην Αντιδήμαρχο Σοφία Στάθη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία των διοικητικών υπηρεσιών, θέματα παιδείας, αθλητισμού, τουρισμού και νεολαίας.

Στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Μπάντιο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του τομέα καθαριότητας

Στον Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Φερεντίνο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του πρωτογενούς τομέα και κατά τόπο οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας

Στον Αντιδήμαρχο Στέφανο Μπέλλο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της πολιτικής προστασίας.

Τον δήμαρχο θα αναπληρώνει ο Παρασκευάς Βλάχος, ενώ σε περίπτωση απουσίας και αυτού η Ηλιάνα Σάρρα – Σπανοπούλου.