Ο Γιάννης Γόγολος για την ιδιωτικοποίηση του νερού

Οδηγία 98/83/ΕΚ που πρόσφατα αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2020/2184 της Ε.Ε.

Το νερό είναι ανθρώπινο αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα.

 «….κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, στις οποίες περιλαμβάνεται η ύδρευση…

….Αυτό θα πρέπει να γίνει με δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για όλους….»

Αποφάσεις 7 & 8 /2023 του Συμβουλίου συμμόρφωσης του ΣτΕ

«…..Το υπουργείο Οικονομικών με το νόμο του, δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 190 και 191/2022 για την έξοδο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο και διατάσσει το υπουργείο την επιστροφή τους στο Δημόσιο…Το νερό είναι ανθρώπινο αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα… »

Ομιλία του κ. Γιόγακα,  Βουλευτή της Ν.Δ. στη Βουλή των Ελλήνων

 «…Σήμερα  δεν παρακολουθείται σε όλη τη χώρα η ποιότητα του πόσιμου νερού… Υπάρχει σοβαρό θέμα με την απώλεια πόσιμου αλλά και αρδευτικού νερού….

…Οι κανόνες με τους οποίους κοστολογείται και τιμολογείται το νερό δεν εφαρμόζονται ούτε σωστά, ούτε απ’ όλους. Δεν γίνεται σωστός έλεγχος και λογοδοσία στην οικονομική διαχείριση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ύδατος… Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων  θα επιχειρήσει να λύσει προβλήματα….  » 

Τα λόγια από εμένα  περιττεύουν…..

«Δικός σας….»  που λένε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι νέοι σήμερα,  συμπολίτες Θεσπρωτοί….

 Γιάννης Κ. Γόγολος

Υποψήφιος Βουλευτής

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.