Ο Γιάννης Γόγολος για την παραχώρηση του ακινήτου στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας

Κύριοι,

σήμερα στην ημερήσια διάταξη έπρεπε να είχαμε ως θέμα την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου, που μόλις πριν ένα μήνα περιήλθε στο Δήμο Ηγουμενίτσας, τις προτάσεις για τη νέα του χρήση επ΄ωφελεία του Δήμου και την αναζήτηση εργαλείων χρηματοδότησης του. Αντ΄ αυτού καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα για την παραχώρηση ή μη του συγκεκριμένου κτιρίου στην Αστ. Διεύθυνση Θεσπρωτίας, για δική της χρήση. 
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την πίεση που έχετε για την συγκεκριμένη παραχώρηση. 
Το συγκεκριμένο κτίριο μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο στο τέλος Ιουλίου 2020. 
Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τις πολύ γρήγορες διαδικασίες παραχώρησης στο Δήμο μας εν μέσω Πανδημίας και καλοκαιρινής περιόδου. Δεν υπάρχει προηγούμενο ανάλογης διαδικασίας ξεπερνώντας ακόμη και την ταχύτητα του φωτός. Όταν για την χερσαία ζώνη ακόμη δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον Υπουργό Ναυτιλίας εδώ και έξι περίπου χρόνια που είστε Δήμαρχος , ενώ σε λιγότερο από εννέα ημέρες δημοπρατείτε το Λιμάνι Ηγουμενίτσας. 
Δεν προχωρήσατε σε κανένα είδος διαβούλευσης. 
Δεν ενημερώσατε για τις προθέσεις σας το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συμμετείχατε σε υπουργικές συσκέψεις για το σκοπό αυτό όπως επίσης μας αναφέρετε σήμερα ότι γνωρίζατε για το συγκεκριμένο ενδιαφέρων και με την παρουσία τεχνικών του σχετικού υπουργείου, έγιναν έλεγχοι στο κτήριο από το 2018. Γιατί δεν ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειες αυτές; Ποιος ήταν ο λόγος; 
Δεν προχωρήσατε σε κανένα είδος αποτίμησης της περιουσίας αυτής. 
Διακρίνω στην ενέργειά σας αυτή, την πίεση του Βουλευτή της Κυβέρνησης Θεσπρωτίας σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο όπως έμαθα πριν λίγο. 
Έστω και την ύστατη στιγμή, σας καλούμε να μη προχωρήσετε τη διαδικασία και να συζητήσουμε προτάσεις για την αξιοποίηση του 3.500 τ.μ. κτιριακά διαμορφωμένου για δωμάτια φιλοξενίας φοιτητών που βρίσκεται σε μια έκταση 10 στρεμμάτων. Εμείς προτείνουμε 
a. Να αξιοποιηθεί από τον ίδιο το Δήμο και τις υπηρεσίες του 
b. Να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη δομών υγείας λόγω της εγγύτητας με το ΤΕΠ 
c. Να αξιοποιηθεί ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων ( το πιο άμεσο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας ) ή άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού. 
d. Να αξιοποιηθεί ως δομή για φοιτητές, προκειμένου να μη απεμπολήσουμε την προσπάθεια ίδρυσης εκ νέου ως Πανεπιστημιακού Τμήματος ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα. 
e. Να αξιοποιηθεί για δομή υγείας παιδιών. 
Πέραν της απαξίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου που επιχειρείται με τη σημερινή σας ενέργεια, εντάσσετε την παραχώρηση του Δημοτικού κτιρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, στο άρθρο 185 παρ. 1 του ν. 3463/2006. 
Δηλαδή παραχωρείται ένα κτίριο υψηλής αντικειμενικής αξίας τον Σεπτέμβριο του 2020,για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Σας καλώ να τεκμηριώσετε την απόφαση 
Σας καλώ κ. Δήμαρχε να σεβαστείτε τον όρκο που δώσατε με την ανάληψη των καθηκόντων σας, ότι θα υπερασπίζεστε τα συμφέροντα του Δήμου, μη φειδόμενος προσπαθειών γι αυτό. 
Ο ίδιος ομολογήσατε πριν λίγο, ότι η παραχώρηση με το άρθρο 185 του ν. 3463/2006 δεν νομιμοποιείται, λόγω της απουσίας των προβλεπόμενων κριτηρίων που θέτει, ήτοι της αντιμετώπισης έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. 
Σήμερα δεν νομιμοποιείστε να προχωρήσετε στην παραχώρηση του Δημοτικού κτιρίου υψηλής αντικειμενικής αξίας για τον Δήμο, στην Αστ. Διεύθυνση Θεσπρωτίας. 
Είναι χρέος μου, όπως και κάθε δημοτικού συμβούλου που βρίσκεται στην αίθουσα να μην το επιτρέψει προχωρώντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Ειδάλλως να αναλάβετε και την ευθύνη της παράνομης αυτής πράξης. 
Δεν είμαι αντίθετος να βρεθεί μια άλλη ολοκληρωμένη λύση που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας. 
Επισυνάπτω το Άρθρο 185 Νόμος 3463/2006 
Άρθρο 1ο Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών Ακινήτων 
1 . Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 
2 . Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. 
2Α . Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την ενίσχυση της τοπική ςκαι κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5)έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ιδίου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, κατόπιν αίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 196 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 με ισχύ την 19/07/2018 
3 . Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και ομογενείς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, από το κράτος. 
Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία εικοσαετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί,με εξαίρεση τη γονική παροχή. 
Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου. 
4 . Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.