Ο Δήμος Ηγουμενίτσας δημιουργεί «Άτυπο Δημοτικό Μητρώο Πληροφόρησης Πρωτογενούς Τομέα»

igmdimarxeio

Το Άτυπο Δημοτικό Μητρώο Πληροφόρησης Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι μια πρωτοβουλία που έχει σκοπό τη συγκέντρωση, διαχείριση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τους αγρότες σε μια συγκεκριμένη δημοτική περιοχή. Τέτοιου είδους μητρώα μπορεί να μην είναι επίσημα, αλλά μπορούν να παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες και πληροφορίες στους αγρότες, όπως:

 1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Εργαστήρια: Παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους αγρότες σχετικά με τις νέες γεωργικές – κτηνοτροφικές- αλιευτικές- αμπελουργικές πρακτικές, τις τεχνολογίες και τις μεθόδους καλλιέργειας- εκτροφής.
 2. Πληροφορίες για Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και επιδοτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να επενδύσουν στην επιχείρησή τους.
 3. Αγροτικές Συμβουλές: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς για βελτίωση των καλλιεργειών και των αγροτικών πρακτικών.
 4. Δίκτυο Συνεργασίας: Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αγροτών για κοινές δράσεις, όπως η κοινή προμήθεια υλικών ή η προώθηση των προϊόντων τους.
 5. Νομοθετικές και Ρυθμιστικές Ενημερώσεις: Ενημέρωση για τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα.
 6. Αγροτική Καινοτομία και Έρευνα: Παροχή πρόσβασης σε έρευνες και μελέτες που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους.

Πλεονεκτήματα του Άτυπου Δημοτικού Μητρώου Πληροφόρησης Πρωτογενούς Τομέα

 • Άμεση Επικοινωνία: Ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών αρχών και των αγροτών.
 • Εξειδικευμένες Πληροφορίες: Παροχή πληροφοριών προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
 • Ενδυνάμωση της Αγροτικής Κοινότητας: Ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και της συνεργασίας μεταξύ των αγροτών.

Προκλήσεις και Περιορισμοί

 • Έλλειψη Επίσημου Καθεστώτος: Η άτυπη φύση του μητρώου μπορεί να περιορίσει την αξιοπιστία και τη χρησιμότητά του.
 • Πόροι και Χρηματοδότηση: Δυσκολίες στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία και τη διατήρηση του μητρώου.
 • Ενημέρωση και Συμμετοχή: Η ενημέρωση των αγροτών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους μπορεί να είναι προκλήσεις.

Το Άτυπο Δημοτικό Μητρώο Πληροφόρησης Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ηγουμενίτσας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αγροτικής κοινότητας, εφόσον λειτουργεί αποτελεσματικά και υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές και τους ίδιους τους αγρότες.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://docs.google.com/forms/d/1UhH1M1vmyDYtz_-IEZOdhS78qpf1dlAysOYaaSnirf8/viewform?edit_requested=true