Ο Σωτήρης Γιάκης νέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ο Σωτήρης Γιάκης θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηγουμενίτσας, μετά από απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Νταή.

Ο κ. Γιάκης ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Παναγιώτη Νταή στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, απέτυχε όμως να εκλεγεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια προσωπική απόφαση του κ. Νταή, που αφορά μια νευραλγική θέση στην πυραμίδα διοίκησης του δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς ο Γενικός Γραμματέας ευθύνεται έναντι των πολιτικών οργάνων του δήμου, και ιδιαίτερα έναντι του δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας , συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει εκάστοτε η δημοτική αρχή.

Ο γενικός γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά το δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του δήμου και προσυπογράφει τα από το δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλληλος, που διορίζεται και απολύεται από το δήμαρχο και καταλαμβάνει θέση του ΟΕΥ του οικείου δήμου. Υπόκειται διοικητικά και ιεραρχικά στο δήμαρχο. Η διοίκηση των υπηρεσιών του δήμου ασκείται από το γενικό γραμματέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο δήμαρχος με απόφαση του.

Ο δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στο γενικό γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι αρμοδιότητες

Ο γενικός γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και την προαγωγή των λειτουργιών του δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σ’ αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των άλλων επιτροπών.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων του δήμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις, και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο δήμο.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο δήμαρχο, με απόφασή του, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες, πλην των ανωτέρω προβλεπόμενων στο νόμο, στο γενικό γραμματέα του.

Το βιογραφικό

Ο Σωτήρης Γιάκης είναι Χειρουργός οδοντίατρος  και εργάζεται στο ιδιωτικό του Ιατρείο στην Ηγουμενίτσα.

Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γναθοχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. πάνω στην ”Προχωρημένη εμφυτευματολογία και την διαχείριση ελλειματικών γνάθων».

Το 1995 μετείχε στην επιστημονική ομάδα του Ιατρείου Παίδων της Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Το 1997 ολοκλήρωσε το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, στην Εμφυτευματολογία και στα Βιοϋλικά , της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών

Έχει διατελέσει Γραμματέας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας και Πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας «ΤΙΤΑΝΗ».

Είχε ενταχθεί με την ιδιότητα του Διδάσκοντα-Εκπαιδευτή στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ηγουμενίτσας, για την ειδικότητα «Βοηθών Οδοντιατρείου».

Υπηρέτησε την Στρατιωτική του θητεία ως στρατεύσιμος Σμηνίας Υγειονομικού, στην Γναθοχειρουργική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) και στο Οδοντοστοματολογικό Ιατρείο του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής.

Έχει υπάρξει ομιλητής-εκπαιδευτής σε πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων και ετήσιων εκπαιδευτικών courses όπως το COMPUTER GUIDED IMPLANT SURGERY IN GREECE ( Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Χειρουργική Εμφυτευματολογία) που οργάνωσε η Μονάδα Ιατρικής Τρισδιάστατης Εκτύπωσης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και το Πανελλήνιο Γναθοχειρουργικό Συνέδριο, ως κεντρικός ομιλητής.

Μετέχει στο επιστημονικό προσωπικό του καθολικού Πανεπιστημίου Ucam ως διδάσκων και εκπαιδευτής για την εξειδίκευση στην Χειρουργικής Στόματος, Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία..

Έχει διατελέσει  στο διδακτικό προσωπικό της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος με έδρα την Αθήνα.