Παναγιώτης Πάντος: Μετά από 8 χρόνια προσπαθειών εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα της ΠΟΑΥ

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε. στην ημερίδα των Υδατοκαλλιεργειών

Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζω στην Θεσπρωτία εκ μέρους της ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε. της οποίας είμαι πρόεδρος από το Δεκέμβριο του 2014.

Εγώ και οι μέτοχοι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μετά από 8 χρόνια προσπαθειών εκδόθηκε στις 3.5.2022 το Π. Δ/γμα με τίτλο «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού», που δημοσιεύτηκε στις 11.5.2022 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 326, τεύχος Δ.

Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν για να εκδοθεί το Π. Δ/γμα.

Ευχαριστούμε τον Τεχνικό μας Σύμβουλο, την εταιρία APC, τον κο Αναγνόπουλο και τα στελέχη του γραφείου του, γιατί μαζί μας υλοποίησαν ένα έργο, το οποίο ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία και στις διατάξεις το Ν. 4282/2014 καθώς και στην ΚΥΑ 31722/4.11.2011 (το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο).

Ευχαριστούμε το υπηρεσιακό προσωπικό του ΥΠΕΝ για την προσπάθεια που κατέβαλε, παρά την μεγάλη έλλειψη προσωπικού, για την προώθηση της μελέτης και τη συνεργασία που είχαμε.

Ευχαριστούμε το πολιτικό προσωπικό τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης γιατί βοήθησαν πραγματικά να αντιμετωπισθούν διάφορα διαδικαστικά ζητήματα, αλλά και να επιταχυνθεί η έκδοση του Π. Δ/γματος.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου καθώς και τον απερχόμενο Συντονιστή αυτής. Και φυσικά τον κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου αλλά και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Θεσπρωτίας καθώς και τους υπαλλήλους του τμήματος αλιείας για τη διαρκή και πολύτιμη βοήθεια τους.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι γιατί τόσος χρόνος. Ο φάκελος με τις μελέτες κατατέθηκε στις 4/11/2014 και το Π. Δ/γμα εκδόθηκε στις 3/5/2022.

Η απάντηση είναι η γραφειοκρατία και η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες.

Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις της Χώρας είναι καιρός να αναλάβουν συναινετικά την πρωτοβουλία για την στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και με σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες.

Πιστεύω ότι μία τέτοια επένδυση στη Δημόσια Διοίκηση αξίζει στην εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη της Χώρας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι και λίγα λόγια για την ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε.

Η Θεσπρωτών Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Α.Ε. συστάθηκε το 2014 από 15 εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας, το Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας και το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, με σκοπό τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες είχε αναπτυχθεί η ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και των προβλέψεων του Ειδικού Πλαισίου.

Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η ιχθυοκαλλιέργεια είχε αναπτυχθεί στον Όρμο της Ηγουμενίτσας, στον Όρμο Βάλτου αλλά κύρια στην Λωρίδα Σαγιάδας, ενώ η οστρακοκαλλιέργεια στις εκβολές Καλαμά

Με το Π. Δ/γμα οριοθετούνται στην Π.Ε. Θεσπρωτίας 3 ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας και 1 ζώνη οστρακοκαλλιέργειας, ως εξής:

  1. Η Ζώνη Α (ανεπτυγμένης ιχθυοκαλλιέργειας)στη λωρίδα Σαγιάδας, συνολικής έκτασης 18.249,0 στρεμμάτων , μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης 880 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 17.000 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων.
  2. Η Ζώνη Β (υπό ανάπτυξη ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας) ανοιχτά της λωρίδας Σαγιάδας, συνολικής έκτασης 7.410,9 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 10.000 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων.
  3. Η Ζώνη Γ (ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας) στον όρμο Βάλτου, συνολικής έκτασης 70 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 40 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 780 τόνων/έτος για εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων.
  4. Η Ζώνη Δ (οστρακοκαλλιέργειας), ανατολικά του όρμου Χαλκιά, συνολικής έκτασης 804,6 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 1.500 τόνων/έτος για καλλιέργεια οστράκων.

Επίσης, ορίζονται 2 θέσεις υδρανάπαυσης μία 500 στρ. εντός της Ζώνης Α και μία 244 στρ. εντός των ζωνών Α και Β.

Πιστεύουμε ως Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. ότι παρά τις όποιες ενστάσεις που μπορεί να έχουμε για επιμέρους ζητήματα στο Π. Δ/γμα, η έκδοσή του είναι ένα μεγάλο βήμα αφενός μεν για την κατοχύρωση της δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά συγχρόνως δίνει και την δυνατότητα για νέες επενδύσεις τόσο στη Ζώνη Β, όσο και στη Ζώνη Α για την επέκταση των υφιστάμενων μονάδων.

Μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι η δομή της Π.Ο.Α.Υ. Θεσπρωτίας ανταποκρίνεται πλήρως στο γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη, αφού επιτρέπει – χωρίς υπερβολικούς και άχρηστους  περιορισμούς – την ανάπτυξη τόσο των υφιστάμενων επιχειρήσεων, όσο και την είσοδο νέων επενδυτών.

Στην πραγματικότητα η ΠΟΑΥ αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα συλλογικής διαχείρισης ενός «χώρου»  προκειμένου κάτω από κανόνες, ευθύνες και υποχρεώσεις να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας με γνώμονα όχι μόνο το κέρδος αλλά και το σεβασμό στο περιβάλλον, έτσι  ώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή να ελαχιστοποιηθεί. Στόχος μας είναι η συνέχιση της παραγωγής ποιοτικού προϊόντος, γεγονός το οποίο δε θα προσφέρει μόνο στην οικονομία της περιοχής αλλά και συνολικά στην Εθνική Οικονομία.

Όπως γίνεται αντιληπτό η επιτυχής κατάληξη της πολυετούς αυτής προσπάθειας  ήταν αποτέλεσμα της ομοψυχίας και του κοινού οράματος του συνόλου των παραγωγών ψαριών  και μυδιών της περιοχής, των τοπικών υπηρεσιών και φορέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι υπήρξαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.

Η μεθοδική εργασία της ΘΕΣΠΟΑΥ και της APC διευκόλυνε την πρόοδο και ολοκλήρωση του εγχειρήματος, παρά τη γνωστή γραφειοκρατία της ελληνικής διοίκησης.

Ως ΘΕΣΠΟΑΥ πιστεύουμε ακράδαντα ότι πλέον ανοίγουν νέοι ορίζοντες στην ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτία και στην κατεύθυνση αυτή θα είμαστε άξιος συμπαραστάτης της Διοίκησης και καθοδηγητής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή.

Τέλος εύχομαι ολόψυχα στην επιτυχία της σημερινής ημερίδας, σκοπός της οποίας είναι η ανάδειξη της ποιότητας  και της υψηλής διατροφικής αξίας του παραγόμενου προϊόντος και στη συνεισφορά του στην Εθνική οικονομία. Εξάλλου η πρόοδος δεν είναι θέμα ενός, αλλά πολλών που οραματίζονται και πορεύονται συλλογικά.