Προσφορά από τους αστυνομικούς

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, αφουγκραζόμενη τις αυξημένες ανάγκες σε αίμα προχώρησε σε εθελοντική αιμοδοσία.

Δεκάδες αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία αυτή. Αφιέρωσαν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους δίνοντας αίμα για όσους έχουν ανάγκη ή θα έχουν το επόμενο διάστημα.

Μία αξιόλογη πρωτοβουλία που προστίθεται σε άλλες παρόμοιες.. Σε όλες εκείνες που υλοποιούν φορείς και οργανώσεις και κατατάσσουν την Ήπειρο πολύ ψηλά στην εθελοντική αιμοδοσία..