Προσωρινό κλείσιμο γηπέδων Γράμμου

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, για την ασφάλεια των χρηστών των γηπέδων της Γράμμου και προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, προέβη σε προσωρινό κλείσιμο των εν λόγω γηπέδων, λόγω της επικινδυνότητας που προέκυψε από πτώση κολόνας.

Τα γήπεδα θα παραμείνουν κλειστά έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές.