Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igm_logo

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 26 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ   1οΈκφραση γνώμης επί του νέου Σχεδίου NATURA. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   2οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2023. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   3οΑναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   4οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 71/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   5οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 92/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   6οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφασή της για παραχώρηση δουλείας διόδου δια μέσω όμορης δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   7οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 23/2023 απόφασή της για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου δίπλα σε οικία για κατασκευή κλίμακας ασφαλείας στην κοινότητα Πέρδικας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   8οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 22/2023 για παραχώρηση χώρου στην περιοχή “Δρέπανο” της Κοινότητας Ηγουμενίτσας για χρήση από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ   9οΕισήγηση Επιτροπής Κυκλοφορίας με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασή της περί χορήγησης ή μη έγκρισης εισόδου-εξόδου χώρου στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Κυρά Βασιλικής 12 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 10οΕξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Λαδοχωρίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στο παλαιό Κοινοτικό Γραφείο της πρώην Κοινότητας Λαδοχωρίου. -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 11οΧορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings» με ακρωνύμιο «TARGET», το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως Επικεφαλής Εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» (MIS 5041483)». -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 12οΣυγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 7577/10.04.2023 (23SYMV012476112) Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια τριών i-pad και ενός πολυμηχανήματος για το Δήμο Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries”, με ακρωνύμιο SMARTiMONY, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020». -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 13οΣυγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 7431/07.04.2023 (23SYMV012464401) Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία συγγραφής, επιμέλειας, δημιουργίας και εκτύπωσης Λευκώματος για το Δήμο Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries”, με ακρωνύμιο SMARTiMONY, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020». -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 14οΣυγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 8181/20.04.2023 (23SYMV012522379) Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων σκίασης (κουρτίνες και rollers) εσωτερικά των παραθύρων του Δημαρχιακού Μεγάρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» (Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020». -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 15οΈγκριση πρόσληψης προσωπικού με 3μηνη σύμβαση ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας. -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 16οΟρισμός μελών για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023. -Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.  

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ