Πρόσκληση στη 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023, να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ.3), στις 8 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ειδικά Θέματα

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής – Δήμαρχος.

Θέμα 1ο
Παρουσίαση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» που εκπονήθηκε από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Θέμα 2ο
Ενεργοποίηση της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Θέματα Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Ντάσιος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο
Επί εισηγήσεως Δημοτικής Επιτροπής περί έκφρασης γνώμης για την διάνοιξη δασικού δρόμου (πρόσβασης) στη θέση «ΠΡΕΝΤΑ ΚΑΛΥΒΑ» της Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας και Διοικητικής Οργάνωσης

Εισηγήτρια: κα Βασιλική Τσώτου – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2024.

Θέμα 5ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου προς στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 6ο
Επί εισηγήσεως Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά θέσης περιπτέρου από τον οικισμό Εθνικής Αντίστασης σε νέα θέση στην Ηγουμενίτσα.

Θέμα 7ο
Εγγραφή και διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Δημοτικής Επιτροπής

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο
Επί εισηγήσεως Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 7.008,35 τ.μ. από τμήμα του τεμ. 170 αναδασμού Κορύτιανης που βρίσκεται στην Δ.Κοινότητα Κορύτιανης του Δήμου Ηγουμενίτσας, με σκοπό την γεωργική καλλιέργεια για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση παρότι αυτές εμπίπτουν σε περιοχή «NATURA 2000».

Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Μητσέλος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο
Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορο Δημότη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών αναγκών.

Θέματα ορισμού μελών σε Επιτροπές

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής – Δήμαρχος.

Θέμα 10ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του ΠΔ 270/1981).

Θέμα 11ο
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 94, παρ.4 εδ.14 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ