Συνάντηση Νταή με εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Για όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, ενημερώθηκε αντιπροσωπεία του Συνδυασμού «Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης», στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΗ. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις συνθήκες εργασίας, την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του οργανισμού της Επιχείρησης, αλλά και της εκπόνησης κανονισμού εργασίας.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν επίσης ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων, τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών ύδρευσης – αποχέτευσης, την ομαλή εκτέλεση των τεχνικών έργων και την ανανέωση του πάσης φύσεως εξοπλισμού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, με την απλούστευση των διαδικασιών και με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και βεβαίως το μεγάλο θέμα του σχεδιασμού και της εφαρμογής νέας τιμολογιακής πολιτικής (κοινωνικό, αγροτικό και επαγγελματικό τιμολόγιο, έκδοση λογαριασμών σε τακτά χρονικά διαστήματα, έκπτωση σε συνεπείς καταναλωτές, εφαρμογή απλών μεθόδων διακανονισμού χρεών κ.α.).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γνωστό θέμα της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας η υπ’ αριθμ. 102/2022 απόφαση, κατόπιν της ανακοπής που άσκησαν εργαζόμενοι στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας κατά της πράξης καταλογισμού εναντίον τους, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4354/2015. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο, ακύρωσε την πράξη καταλογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας κατά των εργαζομένων κρίνοντας πως η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης δεν ακολούθησε νόμιμη διαδικασία καταλογισμού.

Ο συνδυασμός μας, δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει με όποιο τρόπο μπορεί ώστε στη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, να εξετασθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αυτής, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους εργαζόμενους, αλλά επίσης έχει επιφέρει και πολλά προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΥΑΗ, με βάση τα δεδομένα της νέας δικαστικής απόφασης, που πρέπει να γίνει σεβαστή. Όπως επίσης, θα συναινέσει στην όποια προσπάθεια για τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, που αποτελεί το κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου, το οποίο ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο από τους δημότες σώμα, οφείλει να ενημερωθεί και να συζητήσει το σοβαρό αυτό θέμα.

Πέραν αυτού, ο συνδυασμός δεσμεύτηκε ότι όπως έχουν πράξει έως τώρα πολλά μέλη του, τα οποία κατέχουν θέσεις σε συλλογικά όργανα του Δήμου και της ΔΕΥΑΗ, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων με γνώμονα την ομαλοποίηση της κατάστασης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την ενίσχυση του προσωπικού της, την επικράτηση κλίματος ισονομίας και δικαιοσύνης. Και όλα αυτά όχι μόνο γιατί αποτελούν δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά κυρίως γιατί αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή της, να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και την έγκαιρη εκτέλεση των έργων και εν τέλει να προσφέρει στους δημότες ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλή τιμολόγηση.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κατερίνα Μονάχου και τα μέλη του ΔΣ Θανάσης Κατσούλης και Γιώργος Συνόγλου. Από την πλευρά του Συνδυασμού συμμετείχαν ο επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχος Παναγιώτης Νταής και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Καλφόγλου και Τάσος Ρούσης, μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ.