Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 26  Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2021. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  2οΈγκριση Β’ Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2020-2023. -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  3οΛήψη απόφασης για τη διασφάλιση σταθερής και μόνιμης εργασίας για τις συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες. -Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  4οΛήψη απόφασης για την εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας στους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  5οΈγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  6οΕνημέρωση για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών     Υγειών πόλεων. -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  7οΣημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της δημοπράτησης για την Πράξη: «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  8οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.001,40τ.μ. στην θέση «Τρυπητό» της Κοινότητας Ελευθερίου, με σκοπό την δημιουργία μεταποιητικής μονάδας και καλλιέργειας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ  9οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.318,18τ.μ. στην Κοινότητα Καταβόθρας, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 10οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 114 τεμαχίου διανομής Νέας Σελεύκειας έτους 1932 της Κοινότητας Νέας Σελεύκειας, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 11οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.064,89τ.μ. στην Κοινότητα Νέας Σελεύκειας, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 12οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.164,7τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 925 κληροτεμαχίου διανομής κτήματος Πέρδικας έτους 1956 στην θέση «Μπογωνέ» της Κοινότητας Πέρδικας, για την στήριξη ξενοδοχειακής μονάδας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 13οΕισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 129 και 131 της Κοινότητας Πέρδικας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 14οΑποδοχή παραίτησης του Γόγολου Ιωάννη από μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» και αντικατάστασή του. -Εισηγητής: Δήμαρχος.  
ΘΕΜΑ 15οΚατανομή πίστωσης έτους 2021 ποσού 87.668,30 ευρώ στις                      Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας                      Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη                      δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών                         μονάδων αρμοδιότητάς τους. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
ΘΕΜΑ 16οΈγκριση της με αριθμ. 41/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 3ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
ΘΕΜΑ 17οΈγκριση της με αριθμ. 42/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ