Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 28  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. 4ηΑναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι  κ. Κατσάρης Πέτρος & κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ. Π.Ε. ) του έργου ( Υποκατηγορία Α1 , ομάδα 11η , α/α10):<< Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.)ηλεκτρικής ενέργειας  , 150 kV, Υποσταθμός ( Υ.Σ.) Ηγουμενίτσας – Τερματική Διάταξης ( Τ/Δ) Αετού , Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Φιλιατών & Σαγιάδας Δ. Ηγουμενίτσας & Φιλιατών , Π.Ε. Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου>>.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κατσάρης Πέτρος

3.  Αίτηση της Ομοσπονδίας Μουργκάνας για παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου του Γυμνασίου Φιλιατών την 12η Αυγούστου για τη πραγματοποίηση μουσικό – χορευτικής παράστασης << Από τη Ζωή ως το θάνατο ένα τραγούδι Δρόμος>>.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κατσάρης Πέτρος

4. Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, για την  παραχώρηση χρήσης του υπ αριθμ. ΚΗΥ 5727 σχολικού λεωφορείου.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ