ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

kalph

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 30/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ.  στα γραφεία του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσπρωτίας συνεδρίασαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, που εκλέχτηκε από την Γ. Συνέλευση στις 29/01/2024.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και κάνει γνωστό στις υποψήφιες παρατάξεις ή τους υποψήφιους αυτών ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει την  Τετάρτη 07/02/2024.

Η παραλαβή των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τις  7.00 μ.μ. έως 8.00μ.μ στα γραφεία του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσπρωτίας.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ