Τα έργα του “Αντώνης Τρίτσης” στη Θεσπρωτία

Έργα στους τομείς της ύδρευσης, της αγροτικής οδοποιίας, της αποχέτευσης και αντιπλημμυρικά είναι τα πρώτα που παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Ο αριθμός των έργων για την Ήπειρο ανέρχεται σε 32 με συνολικό προυπολογισμό 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά τα πρώτα έργα που εγκρίνονται για τους τρεις Δήμους της Θεσπρωτίας είναι τα ακόλουθα:

ΥΔΡΕΥΣΗ            

-Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας 2.995.000,00

-Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς & αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου 2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς               2.307.903,22

-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών          1.679.000,00

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ   

-Βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Σουλίου       868.000,00

-Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φιλιατών            868.000,00

-Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας      868.000,00

ΚΤΙΡΙΑ  

-Επανάχρηση-μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας                  3.100.000,00

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   

-Αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας    3.826.751,00