Τα θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Τα θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου από τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67 και 67Α του ν.3852/2010) που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ.3), στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ .

Α) Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του κ. Δημάρχου:
Κανένα
Β) Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας:
1.-κ. Ιωάννης Λώλος – Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δύναμη Προοπτικής»): Για την ειδική Συνεδρίαση της 26-06-2024 ( άρθρο 7 Ν. 5056/2023): Με την αριθμ. Πρωτ 89519/23-12-2022 κοινή απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, εντάχθηκε στο  «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο » με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των 2.800.000,00 ευρώ ( μαζί με τον ΦΠΑ ),  το έργο « Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Δήμο Ηγουμενίτσας » όπου περιλάμβανε δύο υποέργα : ΥΕ1 « Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας » προϋπολογισμού 3.250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και περιοχές παρέμβασης, σε κεντρικούς εν γένει αστικούς οδούς της πόλης Ηγουμενίτσας και των οικισμών Εθνικής Αντίστασης, Γκραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Συβότων, Μαργαριτίου και Πέρδικας  και ΥΕ2 «Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και παρεμβάσεις στην υπεραστική οδό προς Δρέπανο, μέχρι την διασταύρωση της με τον οικισμό της Νέας Σελεύκειας . Στις 26-06-2023 (αριθμ. Πρωτ. 13866/26-06-2023 ) μεταξύ του τότε Δημάρχου και της αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΚΑΤ. Α.Ε. υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του υποέργου ΥΕ1, με το συμβατικό ποσό των 1.724.179,36 ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) και  με ημερομηνία περαίωσης αυτού την 26η Ιουνίου 2024. Στις 12-09-2023 ( αριθμ. Πρωτ. 19758/12-09-2023 ) μεταξύ του τότε Δημάρχου και της ανάδοχου εταιρείας ΟΔΟΚΑΤ. Α.Ε. υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του υποέργου ΥΕ2 , με το συμβατικό ποσό των 209.202,63 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και με ημερομηνία περαίωσης αυτού, την 12η Μαρτίου 2024 . Επίσης από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ εγκρίθηκε το ποσό των 150.000,00 ευρώ για την κατασκευή γηπέδου 7Χ7 στην Δ. Κοινότητα Λαδοχωρίου. Η σύμβαση κατασκευής του έργου « Κατασκευή γηπέδου 7Χ7 στην Κοινότητα Λαδοχωρίου » μεταξύ του τότε Δημάρχου και της ανάδοχους εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υπογράφθηκε στις 24-10-2022 ( αριθμ. Πρωτ. 19117/24-10-22 ) με το συμβατικό ποσό των 114.142,38 ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ) και προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου 12 μήνες . Ερωτώ τον κο Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο : Α) Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα εν λόγω έργα . Β) Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους . Γ) Εάν κινδυνεύουν να απολεσθούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από                        τυχόν καθυστερήσεις υλοποίησης των έργων.
2.-κ. Αντώνης Μπέζας – Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για την Ηγουμενίτσα»: Μητρώο Πληροφόρησης και πρωτοβουλίες για τον πρωτογενή τομέα στο Δήμο Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία άτυπου Μητρώου Πληροφόρησης Πρωτογενούς Τομέα με σκοπό τη συγκέντρωση,  διαχείριση και  παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών στους αγρότες της περιοχής μας σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις αλλαγές στη νομοθεσία κλπ. Η συγκεκριμένη ενέργεια κινείται στη σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν  όμως πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της και επιπλέον δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα. Από την άλλη μεριά, με υπουργική απόφαση έχει ανασταλεί στους Δήμους η λειτουργία των Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπονται από το άρθρο 94 του ν.3852/2010,  στις αρμοδιότητες του οποίων, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕΤΤΑ, ανήκουν μεταξύ άλλων η τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας, η διερεύνηση τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ, δηλαδή αρμοδιότητες παρόμοιες με τις προσφερόμενες από το Μητρώο υπηρεσίες. Με βάση τα παραπάνω και επειδή είναι ανάγκη ο Δήμος να  αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, παρακαλώ να με πληροφορήσετε: 1.Πως θα λειτουργήσει το Μητρώο Πληροφόρησης με δεδομένο την άτυπη (μη προβλεπόμενη από το νόμο) φύση του και κατά συνέπεια την έλλειψη σχετικής χρηματοδότησης; 2. Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για τη στήριξη του αγροτικού- κτηνοτροφικού τομέα και την αξιοποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών δημοτικών γαιών;
3.-κ. Γεώργιος Ντάνης (Παράταξη «Δύναμη Προοπτικής»): Έχοντας γίνει δέκτης παραπόνων από γονείς για το αν είναι ή όχι κλειστές οι παιδικές χαρές; Και αν είναι τότε τι ενέργειες έχουν γίνει και πότε προβλέπεται να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές;
4.-κ. Διαμαντής Βένος (Παράταξη «Μαζί για την Ηγουμενίτσα»): Χρήση κτηρίου της πρώην Κοινότητας Κορύτιανης Με την 70/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε δεκτή η ανάκληση της δωρεάς οικοπεδικού τμήματος που είχε παραχωρηθεί από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορύτιανης στην πρώην Κοινότητα Κορύτιανης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφαση, και  με τον τρόπο αυτό το κτήριο που υπήρχε εντός του οικοπέδου  περιήλθε στην κυριότητα του Ιερού Ναού. Το συγκεκριμένο ισόγειο  κτήριο, συνολικής επιφανείας περίπου 50 τ.μ. με δύο διακριτούς χώρους, γραφείο, κουζινάκι και WC,  κατασκευάστηκε από την πρώην Κοινότητα  Κορύτιανης και χρησιμοποιείται όλα αυτά τα χρόνια για τη στέγαση του  Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του αγροτικού  ιατρείου, του τοπικού ΤΟΕΒ, περιοδικά από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο και σαν αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας και του Ιερού Ναού. Η πρακτική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιείται το κτήριο αποκλειστικά για τις ανάγκες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δε νομίζω ότι αρμόζει με το πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ Εκκλησίας και Δήμου. Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ να με πληροφορήσετε για τις ενέργειες που θα προβείτε προκειμένου να επανέλθει  για το κτήριο το καθεστώς χρήσης των προηγούμενων ετών.
5.-κ. Χρήστος Καρβούνης (Παράταξη «Μαζί για την Ηγουμενίτσα»): Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Ηγουμενίτσας Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τους ΟΤΑ.  Δεν συνιστά πειθαρχικό έλεγχο, δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε ρόλο «πληροφοριοδότη» της Διοίκησης αλλά  έχει προληπτικό χαρακτήρα,  υποστηρίζει το Δήμο  στην ορθή διακυβέρνηση  και δημοσιονομική διαχείριση,  βελτιώνει τις παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες και «θωρακίζει» το Δήμο έναντι εξωτερικών ελέγχων εξασφαλίζοντας την καλή του φήμη. Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ να με ενημερώσετε για τα ακόλουθα: 1. Έχει προβλεφθεί  στον ΟΕΥ του Δήμου Ηγουμενίτσας και έχει στελεχωθεί Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενη απευθείας στο Δήμαρχο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική της ανεξαρτησία; 2. Έχει πραγματοποιηθεί  χαρτογράφηση των πιθανών κινδύνων με δημοσιονομικές συνέπειες και έχει υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου; 3. Έχει  πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του Εσωτερικού Ελεγκτή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας; 4. Υποβάλλονται τριμηνιαίες Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου; 5. Έχει συνταχθεί Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου;
6.-κ. Μάριος Αναστασίου (Παράταξη «Μαζί για την Ηγουμενίτσα»): Υποβολή προτάσεων από το Δήμο Ηγουμενίτσας στα Προγράμματα Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα- Ιταλία» και «Ελλάδα- Αλβανία» Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, γνωστής σαν Interreg, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το σύνολο των κρατών της ΕΕ. Στα πέντε διασυνοριακά Προγράμματα του Interreg VI (2021-2027) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η Θεσπρωτία ανήκει στις περιοχές συνεργασίας τόσο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα- Ιταλία» όσο και του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα – Αλβανία». Και για τα δύο αυτά Προγράμματα έχει λήξει η προθεσμία της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για το περιεχόμενο των  προτάσεων που έχουν υποβληθεί από το Δήμο Ηγουμενίτσας.
Γ) Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από Δημοτικές Κοινότητες: (*θα συζητηθούν μέχρι δύο (2) θέματα μετά από δημόσια κλήρωση)  
1.-κ. Ηλίας Λώλης (Πρόεδρος Συμβουλίου Δ. Κοινότητας Λαδοχωρίου) Στην κοινότητα Λαδοχωρίου και επί της οδού Κ. Παλαιολόγου ( στην συμβολή της με την Λαδοχωρίου ) κατά την κατασκευή έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων από την ΔΕΥΑΗ εντοπίσθηκαν αρχαία, με αποτέλεσμα να γίνει αρχαιολογική έρευνα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και να σκαφθεί  ο εν λόγω δρόμος, σε όλο του το πλάτος και σε μήκος 100,00 μ. περίπου. Επειδή τα χρήματα που συμπεριλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου, για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος σε αρχαιολογικές δαπάνες δεν επαρκούσαν, ανέλαβε ο Δήμος την δαπάνη προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων και τις χωματουργικές εργασίες (το μπάζωμα του ορύγματος). Απ΄ ότι γνωρίζω η πρώην διοίκηση της ΔΕΥΑΗ, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, συμπεριέλαβε την ασφαλτόστρωση του εν λόγω τμήματος του δρόμου, στο έργο της για την επούλωση των λακκουβών στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα η βατότητα του δρόμου δεν αποκαταστάθηκε . Επειδή τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους περίοικους της οδού είναι έντονα,  ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, με την δημιουργία σύννεφων σκόνης από την διέλευση των οχημάτων  . Ερωτώ τον κο Δήμαρχο και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ : Σε τι ενέργειες θα προβούν για την ασφαλτόστρωση του τμήματος του δρόμου αυτού, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα .
2.-κ. Ελευθέριος Ράπτης (Πρόεδρος Συμβουλίου Δ. Κοινότητας Μαζαρακιάς) Πριν από περίπου 50 ημέρες οι παιδικές χαρές του δήμου σφραγίστηκαν λόγω έλλειψης πιστοποιητικών. Η ενημέρωση τότε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ήταν πως το θέμα θα λυθεί σε διάστημα 10 ( δέκα ) ημέρων  . Θα ήθελα λοιπόν να ενημερωθώ εάν η δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει διαδικασίες ώστε να ανανεωθούν τα πιστοποιητικά αλλά και να συντηρηθούν οι παιδικές χαρές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.
3.-κ. Φώτιος Σούφης (Πρόεδρος Συμβουλίου Δ. Κοινότητας Μαργαριτίου) Κατά την ανάληψη τον καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής ενημερωθήκαμε από την Δημοτική αρχή ότι για την διαχείριση των αναγκών με μηχανήματα έργου και αδρανών υλικών που θα έχει η κάθε Δημοτική κοινότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας θα τηρηθεί ένα κυκλικό μοντέλο από το οποίο τα μηχανήματα θα περάσουν από όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα μας δηλώθηκε ότι για τις Κοινότητες που ανήκουν στον πρώην Δήμο Μαργαριτίου θα έρθουν στην περιοχή τέλη Μαρτίου. Μέχρι και σήμερα 20/06/2024 δεν έχει έρθει κανένα μηχάνημα που ανήκει στον Δήμου Ηγουμενίτσας στις Δ. Κοινότητες τις περιοχής του πρώην Δήμου Μαργαριτίου με καθυστέρηση τριών μηνών από τον αρχικό προγραμματισμό και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε: 1) ποτέ και αν υπολογίζετε να έρθουν τα μηχανήματα έργου (τσάπα, φορτηγό, καταστροφέας κ.τ.λ.π.) σύμφωνα με τον σχεδιασμό προγράμματος που έχετε κάνει και αν με την έλευση τους έχετε εξασφαλίσει πιστώσεις για αδρανή υλικά (χαλίκια) που χρειάζονται      και 2) αν σκοπεύετε να αλλάξετε κάτι ως προς την διαχείριση των μηχανημάτων έργου του Δήμου μας έπειτα από τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί;
4.-κ. Γεώργιος Γεωργιάδης (Πρόεδρος Συμβουλίου Δ. Κοινότητας Μαυρουδίου) Κατασκευή Οστεοφυλακείου στο Νεκροταφείο του Δ.Δ Μαυρουδίου .
5.-κ. Δημήτριος Μώκος (Πρόεδρος Συμβουλίου Δ. Κοινότητας Πέρδικας) Παλαιότερα και πριν από τον κορονοϊό είχαμε αστική σύνδεση με λεωφορείο του Δήμου τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με αντίτιμο ως προς τα έξοδα του. Τα δρομολόγια ξεκινούσαν από την Πέρδικα τις 10:30’πμ (όπως και από το πρόγραμμα του αρχείου), για οκτώ (8) ώρες με ενδιάμεση ανάπαυλα το μεσημέρι για μισή ώρα περίπου, προς τις παραλίες Αρίλλα και Καραβοστάσι κυρίως για μπάνια, για την εξυπηρέτηση των λουομένων, των ηλικιωμένων, καθώς και των εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις, των πολιτών κλπ. Σύμφωνα και με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 84/11-04-2024 όπως αυτή αναφέρεται. Υπάρχει περίπτωση να μπει λεωφορείο για τις παραλίες το καλοκαίρι του 2024 για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω που η περιοχή έχει τόσο ανάγκη;