Ως τις 31 Ιανουαρίου η ανάδειξη εκπροσώπων για την ΠΕΔ

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να συγκληθούν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων από την οποία θα προκύψει η νέα Διοίκηση.

Η ημερομηνία αυτή ορίζεται με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία στάλθηκε στην ΚΕΔΕ και σε όλους τους Δήμους.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και τα Δημοτικά Συμβούλια στους 18 Δήμους της Ηπείρου θα πρέπει να έχουν συνεδριάσει για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε και τις τροποποιήσεις που επιφέρει για τον ορισμό  εκπροσώπων του κάθε Δήμου στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ. διαιρείται ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός κάθε περιφέρειας με τον συνολικό αριθμό των μελών την Γενικής Συνέλευσης αφαιρούμενου από αυτόν του αριθμού των δήμων της περιφέρειας.

Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για τον υπολογισμό των εκπροσώπων. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου. Οι  θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στους δήμους με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων (δημοτικών συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Από τους εκπροσώπους τα τρία πέμπτα (3/5) προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφία και τα υπόλοιπα δύο πέμπτα από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο πρωτοδικείο είναι διαφορετικός των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών, τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5).».