1.750.000 για την Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 διατυπώνει τη θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας