10η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 3Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018  και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται  προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμοί οικ. Έτους 2023.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2 . Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων  του Δήμου Φιλιατών με θέμα την τοποθέτηση κώνων σήμανσης-ασφάλειας (κατά τις ώρες 8:00 πμ έως  08:15 πμ. & στης 13:00 μμ έως 13:15 μμ ) και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων επί της οδού που ενώνει το Β΄ Δημοτικό  Σχολείο και το 2ο Νηπιαγωγείο  και είναι κάθετη επί της Εθν. Αντιστάσεως

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσότσης Δημήτριος

4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2023 απόφασης της Επιτροπής  Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων  με θέμα την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της κεντρικής πλατειάς «Παντελή Κουφάλα» στην πόλη των Φιλιατών Δήμου Φιλιατών κατά τους θερινούς μήνες 15 Ιούνιου – Ιούλιο- Αύγουστο- 15 Σεπτεμβρίου (από 7:00 μ.μ. έως 1:00 π.μ.).

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσότσης Δημήτριος

5.   Χορήγηση  4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»  του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στις Κοινότητες Αγ. Νικολάου, Γιρομερίου, Κρυονερίου, Κερασοχωρίου, Πλαισίου και Σαγιάδας”,  του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Ασπροκκλησίου, Αχλαδέας, Γολάς, Σίδερης, Παλαιοχωρίου”, του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού σχολείου Σίδερης»  του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 • Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας »   

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση 3ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ»

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ»

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»  του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ”

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣEIΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ – ΚΟΣΣΥΒΑΤΙΚΑ»

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ»
 2. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
 1. Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 • Έγκριση τροποποίησης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λιά Δήμου Φιλιατών» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER / ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού)»,  ως προς τη διάρκειά της (άρθρο 3).
 • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 • Έγκριση τροποποίησης  σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αγροτική οδοποιία κάμπου Φοινικίου Δήμου Φιλιατών» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER/ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», ως προς τη διάρκειά της (άρθρο 3).

-Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.
 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» του Δήμου Φιλιατών.
 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ» του Δήμου Φιλιατών.
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

25. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής  (ΕΠΠ) σύμβασης Προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος   2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ και άρθρο 189 παρ.7).

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

26.Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για Α΄τρίμηνο .

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

27. Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση-Αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών Δήμου Σουλίου» στον Πυλώνα Ανάκαμψης:«1 – Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», στη δράση: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός Έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ