3,8 εκατ. για LED στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Με το ποσό των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου (ΕΣΠΑ) το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό του Δήμου Ηγουμενίτσας και αφορά στην εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED προς αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού με βάση το πρότυπο ΕΝ 13201, τη μείωση της φωτορύπανσης σε περιοχές με φωτισμό πέραν των ορίων και τη βελτίωση του φωτισμού σε περιοχές με χαμηλή κάτω των ορίων στάθμη.

Επιπλέον περιλαμβάνει τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με αλλαγή και αναβάθμιση πινάκων διανομής (πίλλαρ), ηλεκτρικών δικτύων και ιστών όπου αυτό απαιτείται βάση της σχετικής μελέτης, την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης ανά οδικό φωτιστικό σώμα με δυνατότητες παρακολούθησης βλαβών και κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και τέλος τις εργασίες που προκύπτουν από την κατάργηση φωτιστικών σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια, πλατείες, βάσεις ιστών και ηλεκτρικές συνδέσεις).

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2026.