H ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ ΑΕ έφθασε στην τελική της φάση. Μετά από την αποσφράγιση των βελτιωμένων προσφορών υπάρχει πλέον ο επικρατέστερος παραχωρησιούχος και αναμένεται η προώθηση της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προσωπικά έχω εκφράσει δημόσια πολλές φορές την αντίθεσή μου στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Στην παρούσα χρονική φάση όμως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα κάποια νέα συζήτηση για αυτό το θέμα, αφού η διαδικασία εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους και πλέον πρέπει να αντιμετωπιστεί η νέα πραγματικότητα, που επιβάλλει την συλλειτουργία του λιμένα με τις ανάγκες της πόλης.

Κατ΄ αρχήν κανένας δεν μπορεί να πανηγυρίζει για το προσφερθέν τίμημα της αγοράς, καθώς ναι μεν φέρεται να είναι υψηλότερο από το κατά πληροφορίες ύψος της αποτίμησης των εκτιμητών (που βεβαίως δεν έχει δοθεί ακόμα επίσημα στην δημοσιότητα), η οποία όμως μάλλον υποεκτίμησε τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία και την αναπτυξιακή προοπτική της ΟΛΗΓ ΑΕ. Επίσης, τα 85.000.000 ευρώ της αγοράς υπολείπονται σημαντικά της αξίας των επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, οι οποίες έχουν εκτελεστεί τα προηγούμενα χρόνια με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Ακολούθως πρέπει να προβληματίσει σοβαρά η τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόδοση της διαχείρισης της χερσαίας ζώνης που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες στους ΟΤΑ της περιοχής. Το θέμα αυτό πρέπει να κλείσει άμεσα, με το σωστό νομικό τρόπο και σύμφωνα με τις κατά καιρούς υποσχέσεις των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων.

Πέραν αυτών, η προσοχή όλων πρέπει πλέον να στραφεί στην επόμενη μέρα, με γνώμονα τη δημιουργική συνύπαρξη των Δήμων και των άλλων φορέων της περιοχής με την ΟΛΗΓ ΑΕ και με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για την Ηγουμενίτσα, τους Φιλιάτες και τους κατοίκους τους. Για το λόγο αυτό πρέπει άμεσα να τεθεί ένα σαφές διεκδικητικό πλαίσιο, βασισμένο στους εξής άξονες:  

1.Άμεση δημοσιοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του παραχωρησιούχου σε σχέση με την κατασκευή της Μαρίνας Ηγουμενίτσας, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, την αξιοποίηση των τουριστικών καταφυγίων σκαφών στα Σύβοτα, την Πλαταριά και τη Σαγιάδα, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της λειτουργίας του λιμένα, την λειτουργία υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, για λόγους διαφάνειας πρέπει να δημοσιοποιηθεί η έκθεση αποτίμησης της αξίας του λιμένα, βάσει της οποίας αξιολογήθηκαν οι προσφορές.

2.Εξασφάλιση των δυνατοτήτων παρέμβασης του δημοσίου στη διοίκηση του λιμένα για θέματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας λειτουργίας και εξυπηρέτησης επιβατών, για θέματα μεγάλων έργων και επενδύσεων, για θέματα δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς), καθώς και για την τιμολογιακή πολιτική.

3.Αυξημένο ποσοστό επί των κερδών της ΟΛΗΓ ΑΕ που θα αποδίδεται στο Δήμο Ηγουμενίτσας, ως αντισταθμιστικό όφελος για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του λιμανιού στο περιβάλλον της περιοχής και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

4.Διεκδίκηση και άλλων δεσμευτικών αντισταθμιστικών ωφελειών από τον ΟΛΗΓ (χρηματοδότηση αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωφελών έργων και κοινωνικών δράσεων, χορηγίες σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες κ.α.).

5.Διασφάλιση των θέσεων εργασίας, των εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων του προσωπικού του ΟΛΗΓ και προτίμηση κατοίκων της περιοχής για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.

6.Συνεργασία της ΟΛΗΓ ΑΕ με τους τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού όπως τουρισμός κρουαζιέρας, συνεδριακός τουρισμός κ.α.

Τελευταίο αλλά όχι έλασσον: ο Δήμος Ηγουμενίτσας που διεκδικεί μεγάλο τμήμα της χερσαίας ζώνης, πρέπει να εκπονήσει άμεσα σχέδιο αξιοποίησης για την «επόμενη μέρα», ώστε να πειστούν αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις ότι η παραχώρησή της στο Δήμο θα έχει αναπτυξιακά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δυστυχώς χρόνος για σκέψεις και θεωρητικές αναζητήσεις. Η διεκδίκηση πρέπει να αρχίσει άμεσα και να έχει αποτελέσματα, έως ότου η νέα σύμβαση παραχώρησης και τα παραρτήματα αυτής (μαζί και η νέα απόφαση για τη χερσαία ζώνη) να κυρωθούν από το Κοινοβούλιο.

Παναγιώτης Νταής

Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας