Άσκηση καταπολέμησης πυρκαγιάς σε πλοίο και ρύπανσης της θάλασσας από Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας

 http://4.bp.blogspot.com/-3VzMdSevXTo/UK6MwGonMpI/AAAAAAAACu4/iIdvooyFVHI/s1600/b3oadd.jpgΤο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας πρόκειται να πραγματοποιήσει “άσκηση καταπολέμησης πυρκαγιάς σε πλοίο και ρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος” στον Παλαιό Λιμένα της Ηγουμενίτσας την 05-02-13 και περί ώρα 09:30.
 Η πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας είναι ασφαλώς προτιμότερη από κάθε είδους καταστολή. Όπως όμως έχει διαπιστωθεί στην πράξη διεθνώς, όσα προληπτικά μέτρα και αν ληφθούν δεν μπορούν να αποφευχθούν ορισμένα ατυχήματα και περιστατικά ρύπανσης, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά οφείλονται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα. 
Η καταπολέμηση ενός περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση αλλά προϋποθέτει γνώση κατάλληλη οργάνωση και εμπειρία, ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και προπαντός ετοιμότητα, ταχύτητα και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 
Για τους λόγους αυτούς καθιερώθηκε στη χώρα μας και διεθνώς η ύπαρξη κατάλληλου σχεδίου καταπολέμησης (CONTINGENCY PLAN), ώστε τα περιστατικά ρύπανσης να εντοπίζονται και να καταπολεμούνται άμεσα και με τις μικρότερες δυσμενείς επιδράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επάρκειας του υφισταμένου σχεδιασμού, και της οργάνωσης του εξοπλισμού και του προσωπικού σε κάθε περιοχή, σχεδιάστηκε από το ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ η πραγματοποίηση “άσκησης καταπολέμησης πυρκαγιάς και ρύπανσης” με σκοπό την ενεργοποίηση των Λιμενικών Αρχών και την συνεργασία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλων των συναρμοδίων τοπικών φορέων, Αρχών Υπηρεσιών κλπ., καθώς και τον εντοπισμό και καταγραφή τυχόν αδυναμιών ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.