Άστραψε και βρόντηξε…. στο λιμάνι!

olig_logo

olig_logo“Άστραψε και βρόντηξε” η Διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ, με αφορμή δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας της Θεσπρωτίας περί δήθεν “ματαίωσης διεθνούς διαγωνισμού”, κατάτμησης και ανάθεσης του έργου της “Σύνταξης φακέλου αδειοδότησης του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας”.

Με σημερινή της ανακοίνωση, η διοίκηση της ΟΛΗΓ, διαψεύδει ουσιαστικά το δημοσίευμα, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τα όσα αφορούν στον εν λόγω ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς που σε αυτό διατυπώνονται “μυθοπλασίες” και αποκύηματα “νοσηρής φαντασίας” και δηλώνει σαφώς ότι πρόκειται περί συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα οποία θα επιληφθεί η δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΛΗΓ ΑΕ έχει ως εξής:

Τις τελευταίες ημέρες, παρακολουθούμε όλοι, να συγγράφεται σε διάφορα «δημοσιογραφικά» και όχι μόνο γραφεία, μια μυθοπλασία με πηχαίους τίτλους για την υποτιθεμένη  «οσμή σκανδάλου» στην ΟΛΗΓ ΑΕ.

Με αφορμή μια γραφειοκρατική διαδικασία, κάποιοι επέλεξαν να πλάσουν σενάρια, με τη μορφή ερωτήσεων για δήθεν αναθέσεις, κατατμήσεις και ματαιώσεις διεθνούς διαγωνισμού.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ, διευκρινίζει τα εξής:

Το νέο ΔΣ του Οργανισμού, έλαβε την 129/ 11-12-2015 απόφαση να προχωρήσει στην  δημοπράτηση με τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού της σύνταξης του φακέλου αδειοδότησης του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, μια διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τρία (3) έτη και απαιτεί, εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, προϋπολογισμού της υπηρεσίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€).

Η σχετική προκήρυξη, όπως από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία προβλέπεται, απεστάλη για δημοσίευση στην επίσημη έκδοση της Εφημερίδας της ΕΕ την 31/12/2015.

Δυστυχώς, την επόμενη εργάσιμη ημέρα διαπιστώθηκε ότι, για την απόφαση 129/2015  του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του παραπάνω έργου, δεν είχε προηγηθεί  η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να προηγείται  οποιασδήποτε άλλης απόφασης. (Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ). Δημόσιο λογιστικό. (Ν. 4270/2014))

Συνεπώς, κατά Νόμο, η απόφαση 129/2015 ήταν άκυρη(ουσιαστικά ανενεργή) και ως εκ τούτου έπρεπε να ακυρωθούν και οι ενέργειες που απορρέουν από αυτή, άρα και η δημοσίευση του διεθνούς διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ, προχώρησε, ακολουθώντας τα όσα από το Νόμο προβλέπονται στην από 04/01/2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ώστε στις 05/01/2016, η νέα απόφαση του ΔΣ να είναι έγκυρη.

Επίσης στις 18-01-2016 απεστάλη  αίτημα έγκρισης δαπάνης στο ΥΕΝ.

Επί της ουσίας το μόνο το οποίο έγινε είναι ο χειρισμός ενός γραφειοκρατικού ζητήματος που προέκυψε. Η νέα απόφαση του ΔΣ δεν τροποποιεί τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, ούτε φυσικά το είδος του διαγωνισμού. Παραμένει διεθνής και ως τέτοιος θα προκηρυχθεί.

Βέβαια, οι αναγνώστες της απόφασης του ΔΣ και των σχετικών εγγράφων, προφανώς έχοντας πλήρη άγνοια (ή ίσως και κακή πρόθεση) σε ζητήματα διοίκησης, τεχνικά και διαδικασιών έργων/μελετών μηχανικού, κατάλαβαν και διέδωσαν ψευδώς και ανυπόστατα, ότι η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης κάνει λόγο για κατάτμηση του έργου, αφού προβλέπει (όπως ακριβώς προβλέπει και η προκήρυξη που εγκρίθηκε με την 129/2015 απόφαση του ΔΣ) την τμηματική, με βάση την πρόοδο των εργασιών, όπως σε όλα τα έργα συνηθίζεται, αποπληρωμή του όποιου αναδόχου επιλεγεί με τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού σε βάθος τριετίας.

Θα πρέπει λοιπόν να πληροφορήσουμε τους… «αδαείς και αφελείς», ότι η όποια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, δε σημαίνει εκταμίευση, αλλά λογιστική εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους στο οποίο προβλέπεται να γίνει η εκταμίευση.

Η τμηματική αποπληρωμή ενός έργου δε σημαίνει κατάτμηση, αλλά διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αφού ο όποιος ανάδοχος αποπληρώνεται βάσει των εργασιών που παραδίδει.

 Οι διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών από τη φύση τους και τη σχετική νομοθεσία διαρκούν τουλάχιστον 100 ημέρες (χρόνος προκήρυξης + χρόνος επιλογής αναδόχου) και φυσικά κανείς ανάδοχος δεν έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο έργο, αφού αναμένονται οι εγκρίσεις του αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας ώστε να προχωρήσουμε στην επαναπροκήρυξη του, με τη διαδικασία του δημόσιου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, όπως προβλέπεται.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι η διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ, μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου και την διοίκηση του ΒΙΟΠΑΘΕ κινούνται στο συγκεκριμένο, πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας, με υπευθυνότητα  και σοβαρότητα.

Καλό θα ήταν να κάνουν όλοι το ίδιο και να μη χρησιμοποιούν τόσο σημαντικά ζητήματα, ως όχημα έκφρασης των όποιων προσωπικών ανασφαλειών τους.

Βέβαια, είναι γεγονός ότι οι συντάκτες των διάφορων θεωριών, είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, να χρησιμοποιούν την ΟΛΗΓ ΑΕ ως χρηματοδοτικό μηχανισμό(με απευθείας αναθέσεις) των διάφορων ενασχολήσεων τους και έτσι εξ’ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Με τη νέα διοίκηση είναι σαφές ότι αυτά έχουν τελειώσει!

Ίσως τελικά αυτό να τους πειράζει και να άνοιξαν τους οχετούς της λάσπης που κυοφορούν στη φαντασία τους.

Η Διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ, εργάζεται δυναμικά και ακούραστα  στην κατεύθυνση της  ανάπτυξης του Λιμένα και του τόπου προς όφελος των πολιτών, με πλήρη διαφάνεια.

Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, αποτελεί απλή συκοφαντία και θα αντιμετωπιστεί από τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης.