Έκτακτη κλιμακωτή εισφορά για Ναυτιλιακές εταιρείες με ελληνική και ξένη σημαία

Έκτακτη κλιμακωτή εισφορά για τέσσερα χρόνια, επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος, βάζει η κυβέρνηση στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στη χώρα, με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975 και διαχειρίζονται πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία χωρητικότητας άνω των 500 κόρων.

Από τη ρύθμιση, που βρίσκεται στο άρθρο 45, μεταξύ των νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες συζητούνται σήμερα στη Βουλή, εξαιρούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας αλλά και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες .

Σύμφωνα με το άρθρο, για την εισαγωγή συναλλάγματος μέχρι 200.000 δολαρίων ΗΠΑ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 10% και το σύνολο του φόρου θα είναι 20.000 δολάρια.

Για την εισαγωγή συναλλάγματος από 200.000- 400.000 δολάρια ΗΠΑ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 8% και το σύνολο του φόρου για ποσό 400.000 δολαρίων το σύνολο της εισφοράς θα είναι 36.000 δολάρια.

Για ποσά άνω των 400.000 δολαρίων ο συντελεστής θα είναι 6%.

Ο φόρος υπολογίζεται σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης.

Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης, από τον υπόχρεο, της δήλωσης που προβλέπεται από το νόμο,και υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2523/1997.

Η έκτακτη εισφορά στις ναυτιλιακές εταιρείες αποτελεί μέρος της συμφωνίας που είχε που έχει γίνει ανάμεσα σε κυβέρνηση και τους εφοπλιστές με στόχο να καταβληθούν από τις εταιρείες συνολικά 140 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2016.