Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Φιλιατών

filiati

filiatiΚαλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε του έργου: Εγκατάσταση σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Φιλιατών.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .