Έλεγχος σε όλα τα ληξιαρχεία με εντολή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Έλεγχος σε όλα τα ληξιαρχεία με εντολή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κατεπείγουσες έρευνες από τις εισαγγελίες των πρωτοδικείων σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διακριβωθεί αν την τελευταία πενταετία έχουν συνταχθεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως που βασίστηκαν σε απλές υπεύθυνες δηλώσεις, ζητά με έγγραφό της η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη.
Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν συνταχθεί παράνομες πράξεις η κ. Κουτζαμάνη ζητά να ερευνηθεί περαιτέρω εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, αρπαγής ανηλίκων και παράνομης είσπραξης επιδομάτων.

Ακόμα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά από τους συναδέλφους της να διενεργήσουν επείγουσα πανελλαδική έκτακτη επιθεώρηση στα βιβλία γεννήσεων των ληξιαρχείων της τελευταίας πενταετίας.
Η κ. Κουτζαμάνη επισημαίνει μάλιστα στην παραγγελία της ότι «η υπόθεση που αφορά την ανήλικη Μαρία (σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις), δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ενδέχεται να έχει λάβει χώρα και σε άλλες περιοχές της επικράτειας. Τούτο οφείλεται, πιθανώς, στο γεγονός της ευχέρειας που έχει δώσει ο νομοθέτης να καταχωρούνται γεννήσεις παιδιών και με υπεύθυνες δηλώσεις».