Έλληνες υπό εξαφάνιση… Μία κωμόπολη τον χρόνο χάνει η Ήπειρος!

gerontakia

Σε χώρα γερόντων μετατρέπεται η Ελλάδα και η Ήπειρος σε μία από τις πιο γερασμένες περιοχές.

Από το 2010 καταγράφεται σταθερά μείωση του ελληνικού πληθυσμού, λόγω των λιγότερων γεννήσεων αλλά και του μεγάλου κύματος φυγής μιας ολόκληρης –νέας- γενιάς Ελλήνων, που αποτέλεσαν θύματα των μνημονιακών πολιτών.

Σταθερά από το 2011 και μετά, ο αριθμός των γεννήσεων είναι μικρότερος του αριθμού των θανάτων. Μάλιστα το αρνητικό πρόσημο της φυσικής μεταβολής των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση τον συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας μέχρι το 2050, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία αναθεώρηση της Eurostat.

Πρέπει να τονιστεί, πως η αύξηση του πληθυσμού την περίοδο 2004-2010 αποδίδεται κυρίως στη μετανάστευση, καθώς η αναπαραγωγικότητα του ελληνικού πληθυσμού κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το 2004, ο δείκτης ολικής γονιμότητας (αριθμός παιδιών ανά ζεύγος) ήταν μόλις 1,30, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 1,49. Αν και ο δείκτης παρουσίασε μία αύξηση κατά τα έτη 2008 – 2010 εν συνεχεία παρουσίασε πτωτική τάση και σταθεροποιήθηκε χαμηλά στο 1,3 κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 .

Το 2014, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία στην Ήπειρο γεννήθηκαν 2.514 παιδιά ενώ οι θάνατοι ανήλθαν στις 3.708. Αρνητικό ισοζύγιο κατά 1.194 ανθρώπους! Μια μικρή κωμόπολη δηλαδή, η οποία χάθηκε μέσα σε ένα χρόνο!

Το 2006 στην Ήπειρο είχαν καταγραφεί 3005 γεννήσεις, το 2007 ήταν 2905, το 2008 ανήλθαν στις 3.152, το 2009 έφτασαν στις 3.216 και την επόμενη χρονιά ήταν 3,215.

Από το 2011, όταν η χώρα εισήλθε για τα καλά στο μνημόνιο και την οικονομική κρίση, οι γεννήσεις ακολουθούν καθοδική πορεία και στην Ήπειρο.

Έτσι το 2011 ήταν 2.968, το 2012 ήταν 2.718, το 2013 2.644 και το 2014 μειώθηκε στις 2.514!

Η μείωση του πληθυσμού μετά το 2010, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, οφείλεται στη μείωση της γονιμότητας και στη μετανάστευση (περίπου 80.000 Έλληνες μεταναστεύουν κάθε χρόνο). Και οι δύο αυτές αιτίες σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κρίση… Κι έπεται συνέχεια!

πηγή: epiruspost.gr