Έργα και παρεμβάσεις που ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου

erga dromoiΑποφάσεις που αφορούν βελτιώσεις – αποκαταστάσεις ζημιών στοοδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και για το πρόγραμμαδακοκτονίας έλαβε, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή τηςΠεριφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρίατου Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:

· Αποκατάσταση οδού προς Αμάραντο Κόνιτσας,προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

· Αποκατάσταση επ. Οδού προς Κράψη (Π.Ε. Ιωαννίνων),προϋπολογισμού 170.000 ευρώ.

· Αποκατάσταση οχετού επ. Οδού Χρυσοβίτσας- πηγώνΑώου (Π.Ε. Ιωαννίνων), προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

· Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Άρτας, προϋπολογισμού 20.οοο ευρώ. (Επαναδημοπρατείταιεπειδή ο αρχικός απέβη άγονος).

· Συντήρηση 16ης επ. Οδού Π.Ε. Άρτας: Γωνιά- Ανεμορράχη-Σγάρα- Άγναντα- Κτιστάδες- όρια Νομού,προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. (Επαναδημοπρατείται επειδή οαρχικός απέβη άγονος).

· Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Άρτας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

– Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προςΚρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας,προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

· Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησηςομβρίων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης- ΔεσποτικώνΠ.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 25.500 ευρώ.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ:

Η Ο. Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτω αντιπλημμυρικώνέργων:

· Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων Κομποτέικουποταμού (Π.Ε. Άρτας) προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

· Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδος Άρτας για τηναντιμετώπιση πλημμυρών, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ.

· Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχήΦαναρίου Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.(Επαναδημοπρατείται επειδή ο αρχικός απέβη άγονος).Επίσης η Ο.Ε. ανέδειξε ανάδοχο (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) για τοέργο Καθαρισμού του ποταμού Λούρου- Αποκατάστασηαντιπλημμυρικών αναχωμάτων στην περιοχή Βούλιστα –Παναγιά- Κερασώνα, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ:

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:

· Αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο.18 από διασταύρωσηΑρχαίας Νικόπολης της Ε.Ο.21 μέχρι τη διασταύρωσηΜονολιθίου, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος η Ο.Ε.Αφοί Λαϊνά.

· 19 Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 15. Αποκατάστασηζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο. 000 ευρώ. Ανάδοχος Κων.Κώστας

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ:

Εγκρίθηκαν επίσης διαγωνισμοί των δράσεων καταπολέμησης τουδάκου και συγκεκριμένα:

· Καταπολέμηση δάκου της ελιάς, στην Π.Ε. Θεσπρωτία,με παγιδοθεσία, προϋπολογισμού 16.601,5 ευρώ.

· Καταπολέμηση δάκου ελιάς με από αέρος ψεκασμό,προϋπολογισμού 97.354,02 ευρώ.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ:

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε ανάδοχο (Νάκος Κων. & ΣΙΑΟ.Ε.) για το έργο Ύδρευσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λεκανοπεδίου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.