Έργα στη Λιμενική Ζώνη της Σαγιάδας

olig_logo

olig_logoΣτη συνεδρίαση της επιτροπής της Ε.Σ.Α.Λ. (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων) που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, συζητήθηκαν τα θέματα του Ρυμοτομικού Σχεδίου Σαγιάδας και της επισκευής και επέκτασης του Ανατολικού Κρηπιδώματος στο Λιμένα Σαγιάδας.

Ρυμοτομικό Σχέδιο Σαγιάδας

Αφορά τον καθορισμό οικοδομικών τετραγώνων στη Χερσαία Ζώνη του λιμένα Σαγιάδας και τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή.

Επισκευή και επέκταση του Ανατολικού Κρηπιδώματος στο Λιμένα Σαγιάδας

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Ανατολικό Καταφύγιο Σκαφών Σαγιάδας και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν την επισκευή του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου και την επέκτασή του σε μήκος περίπου 70μ. έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη και λειτουργική εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών της περιοχής.

Τα ανωτέρω θέματα εγκριθήκαν από την Ε.Σ.Α.Λ. και στόχος του Οργανισμού Λιμένος, είναι η ταχεία ολοκλήρωση των οριστικών μελετών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.