Έργα συντήρησης του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας από την Περιφέρεια Ηπείρου

Share Button

Έργα συντήρησης του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας αλλά και άλλων φορέων κ.ά. προωθούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα υπογράψει η Περιφέρεια Ηπείρου με Δήμους, ΤΟΕΒ και άλλους κατά περίπτωση φορείς.

Τις αποφάσεις για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία συνεδρίασε υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τ. Καλογιάννη.

Αναλυτικά:

Με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, ύψους 88.500 ευρώ θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια, μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί με το Νοσοκομείο Φιλιατών, για την οποία έλαβε επίσης απόφαση σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Γνωμοδοτήσεις:

Η Επιτροπή επίσης γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL09)» και για άλλες Μ.Π.Ε. που αφορούν πτηνοτροφικές μονάδες και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.