Έως τέλος Φεβρουαρίου οι εγγραφές για διανομή δωρεάν τροφίμων στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Καλούνται άπορα άτομα ή οικογένειες του Δήμου Ηγουμενίτσας να υποβάλλουν δικαιολογητικά προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από το πρόγραμμα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2013.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1)    Αίτηση
2)    Υπεύθυνη δήλωση (για συμμετοχή μόνο σε ένα φορέα)
3)    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
4)    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5)    Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
6)    Για ΑμεΑ, Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.
Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται στη Δ/νση Πρόνοιας ή στα ΚΕΠ (Παραποτάμου, Μαργαριτίου, Συβότων, Πέρδικας) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013.