Ήπειρος Τόπος Να Ζεις: Ανοικτή ανακοίνωση για τη νέα Περιφερειακή Περίοδο

Εν όψει της νέας εκλογικής διαδικασίας και στο πλαίσιο της πρόσκλησης που η παράταξή μας έχει απευθύνει προς τις λοιπές παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο δημοσιοποιούμε τις ακόλουθες σκέψεις, τις οποίες θέτουμε στο τραπέζι του διαλόγου, προκειμένου να διαμορφωθεί χωρίς προκαταλήψεις και ηγεμονισμούς, ένα ενιαίο μέτωπο για την αλλαγή σελίδας στις νοοτροπίες που έχουν κρατήσει την Ήπειρο στο περιθώριο :

Επειδή :

  • Η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον πόλεμο. Κάθε μέρα η Ήπειρος γίνεται όλο και φτωχότερη. Αντί να πλησιάζει τις λοιπές περιφέρειες της χώρας συνεχώς απομακρύνεται, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Σε αυτό έχει πολύ συγκεκριμένες ευθύνες η σημερινή περιφερειακή αρχή. Ο θεσμός της αιρετής περιφέρειας έχει ακυρωθεί από την ίδια λογική και πρακτική της  περιφερειακής αρχής, της οποίας κυρίαρχη πρακτική είναι η εξυπηρέτηση της εκλογικής της πελατείας.

Πιστεύουμε ότι :

  •  Ένας μόνο δρόμος οδηγεί στην ανατροπή αυτής της αρνητικής εξέλιξης: Η συμπόρευση όλων των δυνάμεων που θα θέσουν ως πρώτη τους προτεραιότητα την αλλαγή του σκηνικού, την καταδίκη της πελατειακής λογικής της σημερινής περιφερειακής αρχής. Είναι ανάγκη να δοθεί τέλος στις προσωποκεντρικές πρακτικές αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων που σημάδεψαν την αυτοδιοίκηση στο παρελθόν.  
  • Με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη των θεσμών της δημοκρατίας και με άμεσες προτεραιότητες την αντίσταση στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου, στην ακύρωση των εργατικών δικαιωμάτων, στην δραματική μείωση του εισοδήματος, στη βίαιη μετανάστευση των νέων.
  • Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικά την αυτονομία της και τον θεσμικό της ρόλο ως εκφραστή των τοπικών κοινωνιών. Χρειάζεται συνθετική προγραμματική συμμαχία για την Ήπειρο του αύριο, προς όφελος των πολιτών της, με ανοιχτούς ορίζοντες για ένα τόπο που θα αξίζει να ζουν.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε η αιρετή Περιφέρεια:

  • Να διαδραματίσει ουσιαστικό προγραμματικό ρόλο με τη συνεργασία όλων των φορέων και των πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και την προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των αδύναμων στρωμάτων.
  • Να επιδιώξει την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του σπάνιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για την προστασία του γνήσιου χαρακτήρα της Ηπειρωτικής γης.
  • Να αναλάβει στοχοθετημένες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της απασχόλησης χωρίς πελατειακές επιλογές, αλλά με κοινωνική αλληλεγγύη και ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς αποκλεισμούς.
  • Να δώσει περιεχόμενο στη δημοκρατική διακυβέρνηση και την αναβάθμιση των θεσμών και των οργάνων της Περιφέρειας (Περιφερειακό Συμβούλιο, Επιτροπές, Επιτροπή Διαβούλευσης) με αλλαγή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και διασφάλιση στην πράξη της δημοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της περιφερειακής διοίκησης.
  • Να λειτουργεί ο Περιφερειάρχης ως συντονιστής και οραματιστής και όχι απόλυτος άρχοντας ή συγκεντρωτικός χειριστής των υποθέσεων της περιφέρειας.
  • Να κάνει πράξη την ανοιχτή σε όλους τους φορείς και τους πολίτες λειτουργία της περιφέρειας με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και με λαϊκή συμμετοχή στις σημαντικές αποφάσεις.