Ήπειρος – Τόπος να ζεις για ασφαλτικά: Οι αντιδράσεις είναι απόλυτα διακαιολογημένες!

Σχετικά με την Έγκριση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για τα ασφαλτικά στη λωρίδα Σαγιάδας

Το περιβάλλον αποτελεί το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ήπειρο και, ως εκ τούτου, η προστασία του αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη της.

Στο πλαίσιο αυτό, σταθερή θέση της παράταξης «Ήπειρος, Τόπος Να Ζεις» είναι ότι οι όποιες αποφάσεις των οργάνων της Πολιτείας που επηρεάζουν το περιβάλλον δεν μπορεί παρά να λαμβάνονται έπειτα από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους τοπικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και με τη εκφρασμένη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.

Δε μας βρίσκουν σύμφωνους βεβιασμένες αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του μεγάλου αυτού ζητήματος και την ανάγκη για ευρεία κοινωνική συναίνεση που είναι προαπαιτούμενο για να γίνουν δεκτές όποιες αποφάσεις.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως η Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τη ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για τα ασφαλτικά στη λωρίδα Σαγιάδας.

Η Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , πρέπει να δώσει πειστικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει τεκμηριωμένα στοιχεία που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί είναι απόλυτα δικαιολογημένες.

Η δύσκολη περίοδος που βιώνει η χώρα και η Ήπειρος απαιτεί σοβαρότητα , νομιμότητα και υπευθυνότητα.