Ήπειρος τόπος να ζεις: Προτάσεις για την υγεία

epirus-topos

ΗΠΕΙΡΟΣ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η  υγεία  αποτελεί  το  πολυτιμότερο  αγαθό και  πρέπει  να προσφέρεται  από  αυτούς  που  την  υπηρετούν  χωρίς  περιστροφές, δισταγμούς  και  σκοπιμότητες  με  γνώμονα  πάντα  την  αγάπη  προς  τον  συνάνθρωπο.

Η  Ήπειρος  σαν  ξεχωριστό  διαμέρισμα  της  χώρας  θα πρέπει  να  αναπτύξει  ενιαίο  σύστημα  Υγείας  με  κοινή  διοίκηση  που  θα  αποσκοπεί  στην  καλύτερη  και  αμεσότερη  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  ή  δυνατόν  στον  τόπο  διαμονής  του.

Σε  περίπτωση  που  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  θα  πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα  άμεσης  μεταφοράς  στο  ειδικό  κέντρο  της  περιοχής  που  θα  αποτελεί  και  το  πιο  οργανωμένο  τμήμα  για  την  εκάστοτε  περίπτωση.

Στόχος  της  ενότητας  είναι  να  αποκτήσει  ο  ασθενής  την  εμπιστοσύνη  του  συστήματος  Υγείας  και  να  μην  προσπαθεί  να  “εξυπηρετηθεί”  από  συγκεκριμένα  ονόματα  που  εργάζονται  στον  χώρο  της  ΥΓΕΙΑΣ.

Εάν  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  σύστημα  υγείας , θα πρέπει  να  σκεπτόμαστε  σαν  ασθενείς  που  ψάχνουμε  την  υγειά  μας.

 • ΟΡΑΜΑ

Το  όραμα  είναι :

H ΗΠΕΙΡΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Οι  Ηπειρώτες  να  αισθάνονται  ασφαλείς  στον  τόπο  τους.
 2. Το  σύστημα  υγείας  της  περιοχής  να  είναι  πόλος  έλξης  για  του  κατοίκους  γειτονικών  περιφερειών  και γειτονικών  κρατών.
 3. Να  εκμηδενισθεί  η  ιατρική  μετανάστευση.
 4. Να  ενισχυθεί  ο  «ιατρικός  τουρισμός»  αφού  υπάρχουν  όλες  οι  προϋποθέσεις.
 5. Να  εφαρμοσθούν  πρωτοπόροι  κανόνες  και  ταυτόχρονη  ανάπτυξη  της  έρευνας  και  της   τεχνολογίας.
 6. Να  δημιουργηθούν  θέσεις  εργασίας  για  νέους  επιστήμονες  στην  ιατρική, νοσηλευτική  και  στις  νέες  τεχνολογίες.
 • Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΗΜΕΡΑ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

 1. Άναρχη  ανάπτυξη  του  συστήματος  που  δεν  μπορεί  να  συμβαδίσει  με  το  μέλλον.
 2. Ανεπαρκής  ανάπτυξη  της  Π.Φ.Υ (Κ.Υ  και  Π.Ι).
 3. Αδυναμίες  και  ελλείψεις  σε  ανθρώπινο  δυναμικό.
 4. Ανεπαρκής  μηχανοργάνωση  των  νοσοκομείων  και  Κέντρων  Υγείας  και  προβληματική  διασύνδεση  μεταξύ  των  μονάδων  υγείας  της  Ηπείρου.
 5. Αργός  ρυθμός  ανανέωσης  του  ιατρικού  εξοπλισμού  χωρίς  προγραμματισμό  των  επειγουσών  αναγκών.
 6. Έλλειψη  οργανωμένων και  ολοκληρωμένων ΤΕΠ  στην  περιοχή  μας.
 7. Μικρός    αριθμός  των  κρεβατιών  σε  μονάδες  σε  σχέση  με  τις  ανάγκες  και  τα  διεθνή  δεδομένα.
 8. Αδυναμία  σωστής  λειτουργίας  των  Νομαρχιακών  Νοσοκομείων.
 9. Ιδιαίτερα  προβλήματα  στη  φυσική  αποκατάσταση, την  πρόνοια, την  ψυχική  υγεία, την  βοήθεια  στο  σπίτι.
 10. Προβλήματα  στην  χρηματοδότηση  του  συστήματος.
 • ΟΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΣ.
 1. Ενιαία  διοίκηση  των  μονάδων  υγείας  στην  Ήπειρο.
 2. Επιστημονική  διασύνδεση  όλων  των  νοσοκομείων  – Κ.Υ  – Π.Ι  με  το  Πανεπιστήμιο  και  την  ιατρική  σχολή.
 3. Κανένα  νοσοκομείο και   Κ.Υ  δεν  κλείνει  απλά  αναδιοργανώνονται  στα  νέα  δεδομένα.
 4. Αυτό  σημαίνει  σοβαρή  αναδιοργάνωση  και  λειτουργία  του  ΕΚΑΒ (να  βγει  από  την  πόλη  με  οργανωμένους  στόλους  και  σύγχρονους   σταθμούς  παραμονής  στις  εθνικές  οδούς).
 1. Π.Φ.Υ (Κ.Υ – Π.Ι – Α.Ι)
 • Άμεση  αναδιάταξη  της  Π.Φ.Υ , των  16   Κ.Υ  και  των  107 Π.Ι – Α.Ι.
 • Σήμερα  μεγάλος  αριθμός  κέντρων  υγείας  – Π.Ι  και  χωριών  που  ανήκουν  σε  αυτά, δεν  έχουν  αντιστοιχία    με  τον  Καλλικράτη (αφού  έχουν  ιδρυθεί  τα  περισσότερα  την  δεκαετία  του  ΄70).
 • Αξιοποίηση  της  ένταξης  των  κατά  τόπους  Ι.Κ.Α  στην  λειτουργία  της  Π.Φ.Υ.
 • Δημιουργία  κέντρων  αστικού  τύπου  όπου  αυτά  είναι  απαραίτητα.
 • Θα  πρέπει  να  φύγουμε  από  την  στενή  έννοια  του  Κέντρου  Υγείας  σαν  κτίριο  και  να  πάμε  σε  μια  πιο  ευρύτερη (π.χ ομάδων λειτουργίας για πρόληψη, ενημέρωση κ.λ.π) σε  συνδυασμό  με  τον  οικογενειακό  γιατρό.
 • Αξιοποίηση  των  περίπου  100 κρεβατιών  των  Κ.Υ  της  Ηπείρου  για  αποκατάσταση (θεραπεία  κοντά  στο  σπίτι).
 • Ανάπτυξη  πληροφορικής  στη  Π.Φ.Υ.
 • Πρόγραμμα  συντήρησης  κτιρίων και  εγκαταστάσεων  και  ανανέωση  του  ιατρικού  εξοπλισμού.
 1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

α) Κτίρια

Με  τα  σημερινά  δεδομένα  η  περιοχή  μας  δεν  έχει  ανάγκη  από  νέα  κτίρια.

 • Σήμερα  έχουμε :

Νοσοκομεία  Ηπείρου (Άρτας – Πρέβεζας – Φιλιατών) συνολικά  1615  κλίνες  με  μ.ο  κάλυψης  περίπου  63% –  65%, άρα  500  και  πλέον  κλίνες  παραμένουν  κενές. Χρειάζεται  αναδιάταξη  στόχων – κλινικών – προτεραιοτήτων – αναγκών.

 • Η  μόνη  περίπτωση  νέου  κτιρίου  είναι  η  δημιουργία  νέου  νοσοκομείου  στην  Πρέβεζα (Δυτικής  Ακτής) που  να  καλύπτει  την  ευρύτερη  περιοχή , τα  παράλια  και  την  καλοκαιρινή  περίοδο.

             β) Μονάδες.

 • Σήμερα  ο  αριθμός  των  κλινών  σε  μονάδες (Μ.Ε.Θ – Μ.Τ.Ν – Μ.Α.Φ – εμφραγμάτων) δεν  φθάνει  το  5%  του  συνολικού  αριθμού.
 • Χρειάζεται  ο αριθμός  αυτός  να  φτάσει  σταδιακά  στα  διεθνή  επίπεδα  10-12% (την  ώρα  που  παραμένουν  κενές  κλίνες).
 • Οργανωμένα  ΤΕΠ  σε  όλα  τα  νοσοκομεία.
 • Πρώτη  προτεραιότητα  Μ.Α.Φ  σε  όλα  τα  νοσοκομεία  της  Ηπείρου.
 • Δεύτερη  αύξηση  των  κλινών  στις  Μ.Ε.Θ  κύρια  στα  νοσοκομεία  των  Ιωαννίνων.

           γ)  Κλινικές.

 • Η  άναρχη ανάπτυξη  κλινών  γενικά  έχει  δημιουργήσει  πολλαπλά  προβλήματα.
 • Χρειάζεται  σοβαρή  μελέτη  σε  επίπεδο ανάπτυξης  και  αναδιάταξης  των  νέων  κλινικών.

Π.χ  στο  νέο  νοσοκομείο  Πρέβεζας  να  έχουμε  ένα  κέντρο  τραυματιολογίας  ορθοπεδικής , σε  συνεργασία  με  την  ιατρική  σχολή. Στο  νοσοκομείο  Άρτας ,μονάδα  ημερήσιας  νοσηλείας  ογκολογικών  ασθενών. Στους  Φιλιάτες  έχουμε  μια  πάρα  πολύ  καλή  καρδιολογική  κλινική  που  μπορεί  να  διασυνδεθεί  με  την  ιατρική  σχολή.

Κλινικές  παρηγορητικής  και  ανακουφιστικής  φροντίδας  πόνου.

   δ)  Κεντρική  αποθήκη  υλικού .

 • Άλλη  μία  σοβαρή  πρόταση  που  μπορεί  να  υλοποιηθεί  στα  πλαίσια  κεντρικών  ή  περιφερειακών  διαγωνισμών  είναι  η  κεντρική  αποθήκη  υλικών  για  εξοικονόμηση  πόρων και αποσυμφόρηση  των  χώρων στα  νοσοκομεία και  των    υπηρεσιών  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  των  μονάδων  υγείας  της  περιοχής.     

      ε)  Διαγνωστική  ικανότητα.

Είναι  η  πιο  σοβαρή  επένδυση  για  το  μέλλον  της  περιοχής.

 • Ιατρικά  μηχανήματα  υψηλής  τεχνολογίας.
 • Μικρότερος  χρόνος  διαμονής.
 • Άμεση  επέμβαση – καταπολέμηση  της  λίστας.
 • Ανταγωνισμός  με  τον  ιδιωτικό  τομέα.
 • Να  αποφεύγει  την  ταλαιπωρία  ο  πολίτης.

   στ)  Πληροφοριακό  σύστημα.

 • Βρισκόμαστε  στη  μέση  του  2011  και  τα  περισσότερα  νοσοκομεία  δεν  έχουν  ολοκληρωμένο  σύστημα  πληροφορικής.Ταυτόχρονα  είναι  μηδαμινό   στην  Π.Φ.Υ.
 • Χρειαζόμαστε  ένα  ενιαίο  πρόγραμμα  πληροφορικής  σε  όλα  τα  επίπεδα  του  συστήματος  και  την  απαραίτητη  σύνδεση  μεταξύ  τους.(Σε  επίπεδο  προμηθειών, ραντεβού, ιατρικού  φακέλου, ψηφιοποίησης, επικοινωνίας κλπ.).
 1. ΕΡΕΥΝΑ.

Σε  συνεργασία  με  την  ιατρική  σχολή  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  στην αναβάθμιση  της  έρευνας.

 • Να  δημιουργηθεί   ερευνητικό  ινστιτούτου  με  στόχο  την  παραγωγή  πρωτογενούς  ιατρικής  έρευνας  και  προσέλκυση  μεταπτυχιακών , διδακτορικών και μεταδιδακτορικών  φοιτητών.
 • Να  αναβαθμισθούν  οι  κρατικές  κλινικές  και  τα  εργαστήρια  με  τη  εκπόνηση  κοινών  ερευνητικών  πρωτοκόλλων  και να  δημιουργηθούν   εκπαιδευτικά  προγράμματα  προπτυχιακών  φοιτητών  και στα  νοσοκομεία  του  Ε.Σ.Υ.
 1. ΠΡΟΛΗΨΗ.
 • Προγράμματα  ενημέρωσης  και  ελέγχου  του  συνολικού  πληθυσμού  και  ιδιαίτερα  των  παιδιών  που  βρίσκονται  στη  σχολική  ηλικία.
 • Ιδιαίτερη  έμφαση  στα  καρδιαγγειακά  νοσήματα, παχυσαρκία, διαβήτης , νεοπλασματικά  νοσήματα, οδοντιατρική υγεία ,  τεστ  Π.Α.Π.
 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
 • Να  εξασφαλιστεί   πλήρης  λειτουργία  του  κέντρου  φυσικής  ιατρικής  και  αποκατάστασης  του Π.Γ.Ν Ιωαννίνων.
 • Να  προγραμματιστεί   και  νέο κέντρο  στην  Ήπειρο  κάτω  από  μελέτη  ή  και  τμήματα  υπάρχοντος  Νοσοκομείου  εκτός  νομού  Ιωαννίνων.
 • Να  αξιοποιηθούν  τα   Κ.Υ   με  το  κατάλληλο  εξειδικευμένο  προσωπικό.
 1.   ΔΟΜΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
 • Να  αναβαθμισθούν   οι   παρεχόμενες  υπηρεσίες.
 • Να δημιουργία  δίκτυο   κοινωνικής  προστασίας  σε  συνεργασία  με  την  Τ.Α  σε  όλη  την  Ήπειρο.
 • Να  αξιοποιηθούν  τα  αντίστοιχα   προγράμματα.
 • Να  ενισχυθεί  σοβαρά   το  πρόγραμμα  «Βοήθεια  στο  σπίτι».
 1.    ΠΡΟΝΟΙΑ.
 • Προτεραιότητα  η  δημιουργία  χάρτη  πρόνοιας  με  πλήρη  καταγραφή  στην  Ήπειρο  σε  συνεργασία  με  τους  Δήμους (πληθυσμός, υποδομές, ανάγκες κλπ).

α)  ΑΜΕΑ.

 • Άμεση  αναγκαιότητα.
 • Άμεση  στήριξη  των  ατόμων  και  οικογενειών.
 • Σύσταση  σε  πρώτη  φάση  χωριστού  γραφείου  για  ΑΜΕΑ  σε  κάθε  περιφερειακή  ενότητα  της  Αιρετής  Περιφέρειας.

β) Λοιπές  δομές.

 • Βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.
 • Βελτίωση  των  υποδομών.(Συντήρηση  και  εκτέλεση  έργων).
 • Συνεργασία  των δομών  με   τα  νοσοκομεία  της  κάθε  περιοχής  με  προγράμματα  επισκέψεων (εξειδικευμένο  προσωπικό).
 • Στήριξη  των  γηροκομείων  όλων  των  μορφών.
 1.  ΨΥΧΙΚΗ  ΥΓΕΙΑ  – ΑΛΛΕΣ  ΔΟΜΕΣ.
 • Ιδιαίτερη  έμφαση  στα    σημερινά  προβλήματα.
 • Αξιοποίηση   των  αντίστοιχων  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων.
 • Λειτουργία  του  πολυδύναμου  κέντρου  του  Νοσοκομείου  “Χατζηκώστα”  (χρήστες, αλκοολικοί  κλπ).
 1.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
 • Από  εθνικούς  πόρους , ΕΣΠΑ (ορθολογική   κατανομή) ανταγωνιστικά  προγράμματα, διασυνοριακά  προγράμματα, ολοήμερη  λειτουργία  νοσοκομείων, μείωση  σπατάλης.

ΣΤΟΧΟΙ   ΤΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

«ΗΠΕΙΡΟΣ  ΤΟΠΟΣ  ΝΑ  ΖΕΙΣ»

 • Δημόσιο  και  δωρεάν  σύστημα  υγείας  για  όλους.
 • Κανένα  νοσοκομείο  δεν  θα  κλείσει, καμία  θέση  εργασίας  δεν  θα  χαθεί.
 • Αξιοποίηση  όλων  των  υπαρχουσών  υποδομών με  στοχευμένες  δράσεις, λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες  του  μέλλοντος.