Ήπειρος Τόπος να Ζεις: Σχετικά με τις απολύσεις προσωπικού

Η  παράταξη  «Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις»  εισηγήται  στο  έκτακτο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  το  θέμα  των  απολύσεων  των  εργαζομένων  τα  εξής :

  • Η  Ηπειρωτική  κοινωνία  που  βιώνει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  ανεργίας  της  Ελλάδας, δεν  αντέχει  άλλες  απολύσεις.
  • Καμμία  απόλυση  εργαζόμενου  δεν  είναι  ανεκτή  απ’  το Περιφερειακό  Συμβούλιο, με  μέτρα άδικα, γενικής εφαρμογής,χωρίς  πρόγραμμα  και  στόχο.
  • Η  αριθμητική  μόνο  συρρίκνωση  των  εργαζομένων  στην  Περιφέρεια, αποτελεί  ομολογία  εφαρμογής  σχεδίου  αποδιοργάνωσης  της  Δημόσιας  Διοίκησης  και  όχι  αναδιοργάνωση.
  • Η  απόλυση  των  εργαζομένων  οδηγεί  αυτόματα  στην  περικοπή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες  της  Ηπείρου.
  • Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Ηπείρου  τάσσεται  στο  πλευρό  όλων  των  εργαζόμενων  και  διεκδικούμε  από  κοινού  την   άρση  του  νόμου  περί  διαθεσιμότητας  των  υπαλλήλων.
  • Συμπαραστεκόμαστε  στο  δικαστικό  αγώνα  των  υπαλλήλων  για  την  αντισυνταγματικότητα  και τον  παράνομο  χαρακτήρα  των  μέτρων.