Ίδρυση Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

τελευταία ενημέρωση 2011-02-05 22:07:36

Ίδρυση Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

Η ίδρυση Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων είναι πια γεγονός! Εφαρμόζοντας τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (European Geoparks Network) που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (Global Geoparks Network) που υποστηρίζεται από την UNESCO, όπως επίσης και τις αποφάσεις της 23η Συντονιστικής Συνάντησης του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη Σαρδηνία (Μάρτιος 2009) και του 4ου Παγκόσμιου Συνέδριου Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία (Απρίλιος 2010) τα Ελληνικά Γεωπάρκα και συνεργαζόμενοι με αυτά φορείς προχώρησαν στην ίδρυση του σχετικού Εθνικού φόρουμ.

Στην 1η Ιδρυτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα,

συμμετείχαν εκπρόσωποι των τεσσάρων Ελληνικών Γεωπάρκων καθώς επίσης και φορέων που έχουν ασχοληθεί και υποστηρίζουν ενεργά την προστασία και ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρονομιάς όπως η Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία / Επιτροπή Γεωλογικής, Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ειδικότερα συμμετείχαν η καθ. Ι. Κριάρη ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO, καθώς και οι κκ. Ζούρος Ν., καθ. Παν Αιγαίου, συντονιστής EGN, Τσακίρης Ι., Αντιδήμαρχος Λέσβου, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Β.Α., Κεφαλογιάννης Σ., Δήμαρχος Ανωγείων, Φασουλάς Χ., Δρ Γεωλόγος, Κουμούτσου Ε., Βιολόγος, Τοπουζίδης Ν., Γεωλόγος, Παπαηλίας Γ. Δντης Ήπειρος ΑΕ., Παπαϊωάννου Χ.Δ., Βιολόγος Ήπειρος ΑΕ, Πάσχος Π., Γεωλόγος ΙΓΜΕ και Θεοδοσίου Ε., Γεωλόγος.

 

Στη συνάντηση εγκρίθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη και αποφασίσθηκαν οι πρώτες δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα προκειμένου να ενημερωθούν οι αρχές, οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι για τη σημασία των γεωπάρκων και τις δραστηριότητες που προσφέρουν ώς τουριστικοί προορισμοί ποιότητας αλλά και ιδανικές περιοχές για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Ο σκοπός της ίδρυσης του φόρουμ αφορά στο συντονισμό και την προβολή των Ελληνικών Γεωπάρκων, καθώς και την ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων και θέσεων της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς.

 

Οι στόχοι του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων είναι:

· ο συντονισμός των δράσεων των Ελληνικών Γεωπάρκων,

· η προώθηση και ανάπτυξη των Ελληνικών Γεωπάρκων,

· η συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση της γεωλογικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο,

· η παροχή πληροφοριών και η προώθηση των διεθνών Δικτύων Γεωπάρκων (EGN/GGN),

· η ένταξη των δράσεων των Γεωπάρκων στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη,

· η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα υποψήφια προς ένταξη Γεωπάρκα στα Διεθνή Δίκτυα (EGN/GGN),

· η οργάνωση ετήσιας ημερίδας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων.

Οι δράσεις του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων θα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και αναγνώριση των Γεωπάρκων σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και τη στήριξη και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων με δράσεις όπως:

· προβολή και υποστήριξη των Ελληνικών Γεωπάρκων

· ενίσχυση συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα μέλη

· διάχυση της πληροφορίας στην Ελλάδα για το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO,

· ενίσχυση και υποβοήθηση της συμμετοχής των Ελληνικών Γεωπάρκων σε διακρατικά πρόγραμμα συνεργασίας

· η οργάνωση της ετήσιας συνάντησης των Γεωπάρκων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων, με έμφαση σε αυτά που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο με ανοικτή συμμετοχή όλων των φορέων που επιθυμούν.

· οργάνωση κοινού ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων,

· κοινή συμμετοχή στα σημαντικότερα συνέδρια που σχετίζονται με τις επιστήμες της Γης για τα έτη 2011-2012,

 

· λειτουργία γραμματείας του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων η οποία θα συνδράμει το συντονιστή στο συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του.

 

Ο Συντονιστής του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων εκλέγεται από τα μέλη του με ετήσια θητεία. Γα το 2011 εκλέχθηκε ο Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς από το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη (fassoulas@nhmc.uoc.gr – 2810 393277). Η Γραμματεία του Δικτύου αποφασίστηκε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη στα γραφεία του Γεωπάρκου του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων.

 

Ως Γεωπάρκα έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και είναι μέλη των Δικτύων των Ευρωπαϊκών και των Παγκόσμιων Γεωπάρκων, προστατευόμενες περιοχές με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά των οποίων η διαχείριση ενισχύει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την τοπική οικονομία μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν αναγνωρισθεί ως Γεωπάρκα τέσσερις περιοχές: το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (2000), το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (2001), το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού (2009) και η περιοχή του Βίκου – Αώου (2010).

 

Το Γεωπάρκο Βίκου- Αώου περιλαμβάνει σημαντικές από γεωλογική και γεωμορφολογική άποψη – και όχι μόνο- εκτάσεις των σημερινών Δήμων Ζαγορίου και Κόνιτσας. Εκτείνεται από τις μεγάλες κορυφές του Σμόλικα, της Τύμφης και της Τραπεζίτσας ως τις επιβλητικές χαράδρες του Αώου και του Βίκου καθώς και στον κάμπο της Κόνιτσας όπου ενώνονται οι τρεις μεγάλοι ποταμοί της περιοχής Αώος, Βοϊδομάτης και Σαραντάπορος. Το Γεωπάρκο Βίκου- Αώου διοικείται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., το Ι.Γ.Μ.Ε. και άλλοι φορείς της περιοχής.

 

 

 

Για το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων

 

 

 

 

 

Δρ Χαρ. Φασουλάς