Αίτημα της Περιφέρειας για χρηματοδότηση του έργου ”κατασκευή μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου”

perifereia

perifereiaΜε ταχείς ρυθμούς προχωρούν από την Περιφέρεια Ηπείρου οι διαδικασίες για την ωρίμανση του έργου κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.  Στην πρόοδο που  σημειώνεται,  αναφέρεται με επείγον έγγραφό της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κ. Ν. Αλεξόπουλο, η Αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη. Κάνει εκτενή αναφορά στις διαδικασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων ενεργειών για τη δημοπράτηση του έργου, που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012.

Με βάση τα στοιχεία αυτά και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις διαδικασίες από άλλες περιφέρειες που έχουν προγραμματίσει ανάλογα έργα,  η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τ. Καλογιάννη, ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε ανακατανομή της χρηματοδότησης σε έργα αυξημένης ωριμότητας και να περιλάβει σε αυτά και το έργο «Κατασκευή μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου».   

«Η επιτευχθείσα ταχύρρυθμη και ομαλή διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών δεν αιτιολογεί αναβολή της υλοποίησης του έργου ορόσημου για την Περιφέρειά μας, πέραν της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου», τονίζει, μεταξύ άλλων, στο έγγραφό της η κ. Τατιάνα Καλογιάννη. Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 45,6 εκατομμύρια ευρώ.