Αγορανομική Διάταξη σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει απόδειξη!

xrima

xrimaΜε την εφαρμογή της Νέας Αγορανομικής Διάταξης (04/2012) όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων  αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα  πλησίον του ταμείου συναλλαγής στη οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής :

“Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) – CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED ( RECEIPT – INNOICE)”

Οι Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα ιδίου μεγέθους  με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, την ένδειξη: Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) και εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη:”CONSUMER IS NOT OBLIGED TO RAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED ( RECEIPT– INNOICE)”.

 Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία  γράμματα, ίδιου μεγέθους, με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών.