Αιτήσεις για εγκατάσταση Νέων Γεωργών

agrotes

agrotesΗ Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Π.Α.Α. 2007-2013, ότι δημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση του Μέτρου για το έτος 2014.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 18-3-2014 έως 16-5-2014 και οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών  Ενοτήτων Ηπείρου.

Δικαιούχοι ένταξης είναι νέοι και νέες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και  εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας  υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

α)  Είναι ενήλικα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της ενίσχυσης,

β)  Είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινού ή μειονεκτικού διαμερίσματος ή κανονικού με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους,

γ)   Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,

δ)  Η γεωργική τους εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας και να έχει μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ (1 ΜΑΕ=1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος),

ε)   Να υποβάλλουν επιχειρηματικό Σχέδιο μέγιστης διάρκειας 5 ετών,

στ) Να αναλάβουν τις συμβατικές 10ετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ενώ το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε:

·         Ορεινές Περιοχές, μέχρι 20.000 ευρώ,

·         Μειονεκτικές Περιοχές, μέχρι 17.500 ευρώ,

·         Λοιπές Περιοχές, μέχρι 15.000 ευρώ,

λαμβάνοντας υπόψη στον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης και το επίπεδο του εισοδήματος σε συνάρτηση με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις για την Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2014 ανέρχονται στο ποσό των 5.100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

–         Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, τηλ. 2651090265 (Κος Χήρας Πέτρος), 90264 (Κα Κασιούμη Μαρία), 90261 (Κα Δερέκα Θεοδώρα).

–         Στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου,

–         Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου,

–         Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr  και www.agrotikianaptιxi.gr