”Ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο”

tei igoumenitsas

tei igoumenitsas“Ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο”… Με τη φράση αυτή ο Υπουργός Παιδείας, καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, βάζει και επισήμως τους τίτλους τέλους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Ηγουμενίτσα, καθώς υιοθετεί το πόρισμα της επιτροπής που συστήθηκε για να εξετάσει τις προοπτικές συγχώνευσης Τμημάτων του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μέλη της Επιτροπής ήταν οι:

• Ο καθηγητής Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
• Ο καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
• Ο καθηγητής Ανδρέας Φωτόπουλος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
• Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπύρος Γεωργάτος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
• Ο καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας, Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου,
• Ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Ευριπίδης Γλαβάς,
• Ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Ιωάννης Γκανάς, και
• Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελής Κυπριανός.

Η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερεις φορές: α) την Τρίτη 10-10-2017 (Ιωάννινα), β) τη Δευτέρα 23-10-2017 (Ιωάννινα), γ) την Τετάρτη 22-11-2017 (Αθήνα) και δ) την Τετάρτη 20-12-2017 (Ιωάννινα). Στη δεύτερη και τρίτη συνεδρία συμμετείχε και ο κ. Υπουργός.

Σύμφωνα με το πόρισμα:

“Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε με την υφιστάμενη δομή και οργάνωση, είτε ως Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο.

Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ωστόσο με ενδιαφέρον την πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών και συμβούλων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον.

Η πρόταση για την ίδρυση του νέου Τμήματος χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης ως προς την ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και την εκτίμηση του κατ’ ελάχιστον απαραίτητου ακαδημαϊκού προσωπικού. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνεται να ενταχθεί οικειοθελώς και σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με προτεραιότητα στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας μετά την ίδρυσή του, ή σε ομοειδές Τμήμα άλλου ΑΕΙ”.

Τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Στην Ηγουμενίτσα:
• Ιχθυοκαλλιέργειες – Ιχθυοκομία (σε συνεργασία με τον Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας).
• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics (σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας).

Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα (περιλαμβανομένου του συγκροτήματος 72 κλινών του πρώην ΞΕΝΙΑ)  τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν κατά τη θερινή περίοδο, τη διεξαγωγή των θερινών εκπαιδευτικών εξαμήνων (summer schools) καθώς και των θερινών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Erasmus+) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Ολόκληρη την πρόταση της επιτροπής μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

Η απάντηση του Υπουργού, που υιοθετεί – σε σχέση με την Ηγουμενίτσα – την πρόταση της επιτροπής, μεταξύ άλλων αναφέρει:

Μελετήσαμε στο Υπουργείο το πόρισμά σας έχοντας υπόψη και τις δικές μας διαπιστώσεις ως προς τα τεκταινόμενα σε άλλες χώρες, αλλά και τις
δυνατότητες που (θα) έχει η Πολιτεία για την οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος και την εξεύρεση αριθμού νέων θέσεων για όσα προτείνετε. Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, και το πόρισμά σας το έπραξε με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο, το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι συγκεκριμένα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου, καταρρίπτοντας το αρνητικό στερεότυπο του «φτωχού συγγενή», και διαχρονικά με πολύ μικρότερη βοήθεια από ό,τι τα Πανεπιστήμια, έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Τα Τμήματα αυτά μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο πανεπιστημιακό γίγνεσθαι και προοπτικά να μετεξελιχθούν σε εξωστρεφή και δυναμικά πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά αντικείμενα. Από την άλλη πλευρά, ως Υπουργείο συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις σας, τις οποίες καταγράψατε με πνεύμα ακαδημαϊσμού, ρεαλισμού και ευθύνης, ότι υπάρχουν και Τμήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία, για διάφορους λόγους, έχουν εξαντλήσει πλέον τη δυναμική τους και δεν φαίνεται να έχουν προοπτική, καθώς δεν παρέχουν εχέγγυα ακαδημαϊκής βιωσιμότητας. Οι λύσεις που προτείνετε για αυτές τις περιπτώσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.”

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Γαβρόγλου, η ίδρυση τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας,εντάσσεται στις “μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες” με χρονικό ορίζοντα πενταετίας… 

Ολόκληρη την απάντηση του Υπουργού Παιδείας μπορείτε να διαβάσετε εδώ: