Αλλαγή και Απαλλαγή

Κύριε Διευθυντά,

κοιτάζοντας τα πλάνα από την Πλατεία Συντάγματος, χθες Πέμπτη, έχω να παρατηρήσω το εξής:

Τόσο κόσμο στην Πλατεία κατάφεραν να συγκεντρώσουν μόνο οι Παπανδρέου:

Τον Οκτώβριο του 1981, ο πατήρ Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, συγκέντρωσε τον Λαό που απαιτούσε “Αλλαγή”…

30 χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 2011, ο υιός(;;;!!!) Γιωργάκης Α. Παπανδέου, συγκέντρωσε το Λαό που απαιτεί “Απαλλαγή”…

Δυστυχώς το σαθρό πολιτικό σύστημα…παραμένει το ίδιο…