Ανάκληση της άδειας για τα Ασφαλτικά ζητά ο Δήμος Ηγουμενίτσας

Με τον χαρακτήρα του έκτακτου και του κατεπείγοντος συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας η αδειοδότηση της μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας.

Στη συνεδρίαση έγινε εκτενής ενημέρωση από τον πρόεδρο της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θεσπρωτίας Παναγιώτη Πάντο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης από το 2001, οπότε και κατατέθηκε το αίτημα για αυτή την «επένδυση» στην περιοχή και τον πρόεδρο του συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, Ιωάννη Χεκίμογλου, ο οποίος έκανε εκτενή παρουσίαση των νομικών πλευρών.

Όπως αναφέρθηκε, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες που έχει με ΚΥΑ εγκριθεί και ισχύει από τις 04/11/2011 «θωρακίζει» τη Σαγιάδα ως ιχθυοκαλλιεργητική περιοχή και δεν επιτρέπει την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάζεται καθώς, όπως και από την αυτοψία που διενήργησε το ίδιο το υπουργείο περιβάλλοντος, πριν εκδώσει την επίμαχη άδεια εγκατάστασης, διαπιστώνεται ότι στα 750 μέτρα από την θέση που χωροθετείται η αποθήκη των πετρελαιοειδών υπάρχει και λειτουργεί μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας.

Με τον ίδιο χαρακτηρισμό, της ιχθυοκαλλιεργητικής ζώνης, χαρακτηρίζεται η περιοχή και στο Χωροταξικό της Ηπείρου, κάτι που επίσης φαίνεται να μην έχει ληφθεί υπόψη στην αδειοδότηση, ενώ οι μόνες άλλες δραστηριότητες που στην ουσία επιτρέπονται στην περιοχή είναι η βόσκηση.

Τέλος, φυσικά, είναι σαφές ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι από τις 11/05/2022, με Π.Δ. που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η περιοχή είναι Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

Η μη εξέταση των αδειοδοτήσεων της επίμαχης επένδυσης πετρελαιοειδών, μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο, προφανώς αποτελεί ελάττωμα τόσο της άδειας εγκατάστασης, όσο και της βεβαίωσης χρήσης γης που έδωσε στις 18/05/2022, μόλις μια βδομάδα μετά την έκδοση του ΠΔ της ΠΟΑΥ η πολεοδομία του Δήμου Ηγουμενίτσας.

«Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, από άγνοια ότι είχε εκδοθεί το ΠΔ της ΠΟΑΥ» χορήγησε τη βεβαίωση χρήσης γης», σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΑΥ Π. Πάντος, με τον Ι. Χεκίμογλου, να σημειώνει ότι από το σύλλογο υδατοκαλλιεργητών, υπεβλήθη ήδη αίτηση ανάκλησης της εν λόγω βεβαίωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφασή του σημειώνει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη δραστηριότητα στη Λωρίδα Σαγιάδας πλην των ιχθυοκαλλιεργειών και της ήπιας κτηνοτροφίας», ζητά την προστασία της περιοχής από οποιαδήποτε άλλη οχλούσα δραστηριότητα, ζητά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και ζητά τέλος τον επανέλεγχο της βεβαίωσης χρήσης γης της πολεοδομίας, η οποία όπως ανέφερε ο Δήμαρχος «έχει δια νόμου δικό της πρωτόκολλο και ανεξαρτησία» και οι αποφάσεις της δεν μπορούν να ανακληθούν από τον ίδιο.

Πέραν της απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος.