Αναβαθμίζεται ο Λιμενικός Σταθμός Συβότων

Στην Ηγουμενίτσα θα υπάγεται ο Λιμενικός Σταθμός Πάργας
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι κατ’ εφαρμογή διατάξεων Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125Α’) επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:

– Ο Λιμενικός Σταθμός Συβότων μετατάσσεται από 30-08-2014 σε Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κ.Λ. Ηγουμενίτσας με έδρα τα Σύβοτα Θεσπρωτίας και περιφέρεια δικαιοδοσίας από το Νότιο Άκρο του Όρμου Πλαταριάς μέχρι την άκρα Κελαδιό (πρώην Άγιος Σπυρίδωνας).

– Ο Λιμενικός Σταθμός Πάργας που υπαγόταν στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας μετατάσσεται σε Β’ Λιμενικό Τμήμα του Κ.Λ.Ηγουμενίτσας με έδρα την Πάργα και περιφέρεια δικαιοδοσίας από την άκρα Κελαδιό μέχρι τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα.