Αναβλήθηκε η συζήτηση για τα πετρέλαια

igmdimarxeio

igmdimarxeioΑναβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας η συζήτηση που είχε ως στόχο την έκφραση άποψης επί της μελέτης για την χωροθέτηση δεξαμενών πετρελαιοειδών, θέμα που σχετίζεται άμεσα και με την μονάδα Ασφαλτικών Σαγιάδας.
Η αναβολή έγινε ύστερα από αίτημα της συμβούλου κ. Τίνας Μπότσαρη, η οποία υποστήριξε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι άργησαν να λάβουν την εισήγηση και τη μελέτη με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αίτημα που υπερψηφίστηκε από το σώμα.
Η αναβολή πάντως προκαλεί δυσαρέσκεια τόσο στην αιρετή Περιφέρεια όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που περιμένουν εναγωνίως την θέση και του Δήμου Ηγουμενίτσας ώστε να προχωρήσουν σε οριστική λύση ενός φλέγοντος ζητήματος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πάντως στην υπηρεσιακή εισήγηση του Δήμου Ηγουμενίτσας, οι προτεινόμενες από τη μελέτη θέσεις είναι οκτώ.
Ο Δήμος απορρίπτει την λύση της Γωνιάς, που μέχρι τώρα φέρονταν ως η επικρατέστερη και καταλληλότερη και τάσσεται υπέρ μιας άλλης λύσης, που μεταφέρει τις δραστηριότητες αυτές στην περιοχή “Γάτα”. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Η παραπάνω επιλογή εξαρτάται βασικά από τα εξής:

  1. Τις γεωμορφολογικές συνθήκες του ευρύτερου παρακάτω χώρου,
  2. Την αδειοδοτική και περιβαλλοντική του ικανότητα,
  3. Το κλίμα της περιοχής και ειδικότερα τις φορτίσεις που θα υφίσταται το σύνολο της λειτουργίας της εγκατάστασης,
  4. Την κοινωνική αποδοχή,
  5. Τη διασφάλιση της ισορροπίας με άλλες υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες.

Στη μελέτη διερεύνησης που έχει εκπονηθεί αναπτύσσονται τόσο οι νομοθεσίες του αντικειμένου όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές της κάθε τεχνικής επιλογής, που όμως θα αναπτυχθούν ειδικότερα με την επιλογή του χώρου, ο οποίος θα καλύπτει έκταση όχι λιγότερο από 15 στρέμματα.

Οι προτεινόμενοι από τη μελέτη χώροι είναι οκτώ (08). Οι δύο αφορούν στην περιοχή Σαγιάδας, εκτός δικαιοδοσίας του Δήμου μας. Αξίζει όμως γενικότερα να αξιολογηθούν, λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή Ηγ/τσας – Πλαταριάς είναι φορτωμένη με πολλές δραστηριότητες, που στο μέλλον προβλέπεται αν αυξηθούν.

Οι προτεινόμενοι χώροι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών τύπων: γεωμορφολογικού, περιβαλλοντικού, θεσμικού, κοινωνικού. Εντός των ορίων του Δήμου μας είναι οι παρακάτω:

  1. Δύο (02) στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, εκατέρωθεν του βιολογικού καθαρισμού, στη θέση «Γωνιά». Για αμφότερες υπάρχει δέσμευση από το Γ.Π.Σ. για τουριστική ανάπτυξη και αρνητικές αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Γραικοχωρίου και Λαδοχωρίου. Για την επιλογή έμπροσθεν της ΕΕΛ υπάρχουν αδυναμίες, όπως η γειτνίαση με μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, μελλοντική επέκταση προς αυτή την πλευρά του βιολογικού καθαρισμού, οπτική ρύπανση και τοποθέτηση σε κλειστό κόλπο. Θεωρώ πλεονεκτικότερη την άλλη θέση, που δεν παρουσιάζει αυτές τις αδυναμίες αλλά διαφορετικές, όπως δυσκολότερο ανάγλυφο εδάφους.
  2. Τέσσερις (04) στην περιοχή Πλαταριάς:
  3. Ακρωτήρι «Γάτας»,
  4. Νοτιότερα προηγούμενης θέσης,

III. Θέση «Αγραπιδιά», δυτικά του οικισμού,

IV. Δυτικότερα της προηγούμενης θέσης, πλησίον Camping «Ναυτίλος».

Και εδώ όμως, οι παραπάνω θέσεις έρχονται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ, που μιλούν για τουριστική ανάπτυξη και αναψυχή. Θεωρώ πλεονεκτικότερη τη θέση «Γάτα», η οποία καλύπτει περισσότερο όλους τους παράγοντες περιβαλλοντικής όχλησης και συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις ΣΧΟΟΑΠ.

Συμπερασματικά θεωρώ πλεονεκτικότερες τις επιλογές «Γάτα» και θέση πέρα του βιολογικού καθαρισμού, δίχως αυτό να σημαίνει ότι και εδώ δε θα υπάρξουν περιβαλλοντικές παρενέργειες και ανισορροπίες με άλλες δραστηριότητες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα δεν προσεγγίστηκε από την πλευρά του φορέα επένδυσης, που εξετάζει και άλλα στοιχεία, όπως κατασκευαστικά εμπόδια, δαπάνη έργου και λειτουργίας του, εξασφάλιση σχετικών αδειοδοτήσεων, περισσότερος χρόνος περαίωσης επένδυσης.

Για την Τ.Υ.Δ.Η.

Ο συντάξας

Κων/νος Αθανασίου

Πολιτικός Μηχανικός