Αναβλήθηκε η συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης Ερώτησης του Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας

Δεν συζητήθηκε η προγραμματισμένη για χθες συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, της επίκαιρης Ερώτησης του Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τη μεγάλη καθυστέρηση στην οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης τον προηγούμενο μήνα (αρ. πρωτ. 3519/391/10.10.2014), προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην Ερώτησή του:

«Η αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο και η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία της, στο πλαίσιο της αειφορίας.

Σύμφωνα με το Ν. 3399/2005, με κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ (ΠΕΚΑ) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητα. Προαπαιτούμενο για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων αποτελεί ο καθορισμός των κριτηρίων ποιοτικής διαβάθμισης και κατάταξης σε κατηγορίες παραγωγικότητας της αγροτικής γης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την ΚΥΑ 168040/2010 έγινε ο καθορισμός των κριτηρίων, όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ!

Απαντώντας σε παλιότερη Ερώτησή μου (υπ’ αριθ. πρωτ.: 12364/721/2010), η τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με ενημέρωνε ότι μετά τον καθορισμό των κριτηρίων κατάταξης σε κατηγορίες θα ακολουθούσε ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της γης υψηλής παραγωγικότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε επόμενη Ερώτησή μου (υπ’ αριθ. πρωτ.: 17266/812/2011) ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι «συνεστήθη επιστημονική ομάδα εργασίας προκειμένου να συντονίσει την οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας».

Έκτοτε πέρασαν πάνω από τρία χρόνια, χωρίς να έχει γίνει κανένα βήμα επί του θέματος.

Καθώς η Κυβέρνηση, ορθώς, επιχειρεί να ενισχύσει την επιστροφή στην ύπαιθρο της νέας γενιάς, προκειμένου αυτή να ασχοληθεί με τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία, είναι αυτονόητο ότι τα συναρμόδια Υπουργεία θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει για την οριοθέτηση των εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας, ώστε αυτές να αποτελέσουν πόλο έλξης και να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα από τους νέους αγρότες».

Στις 19 Νοεμβρίου 2014 ο Σταύρος Καλογιάννης μετέτρεψε την Ερώτηση σε επίκαιρη, ώστε να συζητηθεί στη Βουλή, καθώς η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (375/18.11.2014) επί του θέματος ήταν εκπρόθεσμη και αόριστη, αναφέροντας ότι «μετά την 31η/12/2014 που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν τα κριτήρια παραγωγικότητας, θα προκύψει η οριοθέτηση της αγροτικής γης από άποψη παραγωγικότητας»!

Μετά την ανακοίνωση, χθες, από τον Πρόεδρο της Βουλής της αναβολής της συζήτησης και αυτής της Ερώτησης, ο Σταύρος Καλογιάννης επιφυλάχθηκε να επαναφέρει το θέμα στη Βουλή.