Αναβολή διαγωνιστικών διαδικασιών λόγω κορονοϊού

igm_logo

igm_logoΓίνεται γνωστό ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», αναβάλλεται

·       η διενέργεια του αριθ.07/2020 διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Μαρτίου 2020.

·       η διενέργεια της με αριθμ πρωτ. 3184/06-03-2020 Δημοπρασίας για την εκμίσθωση (Αναψυκτήριου – Καφετερίας) στην Πλατεία Γραικοχωρίου, η οποία θα πραγματοποιούνταν στις 26-03-2020.

Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και της δημοπρασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στο τηλ. 2665361212 και 2665361102