Αναδείχτηκε ανάδοχος για την ύδρευση της Ιτέας Ζαγορίου

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  η εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Ντάτσης & Σια Ε.Ε».αναδείχτηκε ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ιτέας» στο Δήμο Ζαγορίου, προϋπολογισμού 235.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ιτέας Δήμου Ζαγορίου (πρώην Ανατολικού Ζαγορίου), μήκους 3,81 χλμ. Το έργο χωροθετείται εντός του οριοθετημένου οικισμού Ιτέας. Όπως προβλέπεται, το υπάρχον δίκτυο θα αντικατασταθεί σε όλο το μήκος του με πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο, ενώ όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν σε δημόσια έκταση.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 29 μήνες.